در مورد تبریز

وبسایت ها و وبلاگ ها درمورد تبریز

وبسایت ها و وبلاگ ها درمورد تبریز

وبسایت ها و وبلاگ ها درمورد تبریزبا فراهم شدن بستر فضای مجازی در سالهای اخیر، تمامی نهادها و ارگانهای دولتی خدمات خود را در بستر فناوری اینترنت عرضه می کنند. تبریز با عنایت به اینکه قطب صنعتی کشور و از جمله کلانشهرهای بزرگ و به نقل از سازمان ملل، زیباترین و توسعه یافته ترین شهر کشور به حساب می آید صفحات متعددی از پایگاههای اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده است. همانگونه که می دانید شناسایی و معرفی هزاران پایگاه اینترنتی فعال در ...

ادامه مطلب