خبرگزاری ها

خبرگزاری های رسمی تبریز در فضای مجازی

خبرگزاری های رسمی تبریز در فضای مجازی

خبرگزاری های رسمی تبریز در فضای مجازیخبرگزاری ها رکن اساسی در فرایند اطلاع رسانی و تولید خبر به شمار می روند؛ رکنی که کارایی آن نیازمند زیرساخت های لازم، مهارت، تخصص، عملکرد حرفه ای و فعالیت مبتنی بر اصول است. از نظر لغوی، واژه « خبرگزاری » یک اسم مرکب است که از ۲ بخش عربی و فارسی تشکیل شده و معنای آن «ابلاغ و رسانیدن خبر»، «اطلاع و گزارش دادن خبر» و «عمل خبرگزار» است. «دهخدا» در فرهنگ لغت خود در تعریف واژه خبرگزاری می نویسد: «خب...

ادامه مطلب