نورپردازی

طرح تبادل امام علی ؛ ورودی شرقی تبریز

طرح تبادل امام علی ؛ ورودی شرقی تبریز

با توجه به اینکه مهمترین ورودی تبریز در سمت شرق و در حوزه این منطقه واقع شده و بیشترین حجم ورود مسافر به شهر از مسیر جاده تهران – تبریز صورت می گیرد ، زیباسازی طرح تبادل امام علی (ع) یک ضرورت است و بر اساس تاکیدات شهردار محترم تبریز ، با کاشت فضای سبز ، نورپردازی و زیبا سازی، این پروژه در سطح کشور جزو طرح های زیبا خواهد بود. طرح تبادل امام علی (ع) به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی شمال غرب کشور با۶۰ هکتار وسعت در اراضی خلعت پوشان واقع شده...

ادامه مطلب