تقاطع های غیرهمسطح

پل های هوایی تبریز و کاشی شکسته / محمد امین خوش نیت

پل های هوایی تبریز و کاشی شکسته / محمد امین خوش نیت

چند وقتی است که سیمای شهر تبریز و به ویژه میادین اصلی آن، شاهد نوعی تحول هنری در پیکره ی پل ها و روگذرهای خود است.پل های آبرسانی، ابوریحان و نصف راه، این روزها و به رغم گذشت سالها از عمرشان، سری به آرایشگاه زده اند تا چهره از غبار و خمودگی و کسالت بزدایند و چون عروسی زیباروی، جلوه گری نموده و دل شهروندان و مهمانان خود را بربایند. کاشی شکسته های هنری با مفاهیم برگرفته از طبیعت، گل و بلبل و فضای سبز، توسط هنرمندان این مرز و بوم در تزئین پ...

ادامه مطلب

پل کابلی تبریز

پل کابلی تبریز

چهارمین پل کابلی دنیا از نظر عرض عرشه مشخصات پروژه:سال اجرای پروژه : ۱۳۸۲ مبلغ اولیه قرارداد : ۵۸۰۵۹ میلیون ریال مبلغ خرید ارزی کابلها  : ۱۸۱۷۳ میلیون یورو مبلغ آخرین صورت وضعیت : ۶۰۰۰۰ میلیون ریال گروه اجرایی پروژه : شرکت البرزکومه کارفرما : شهرداری منطقه ۲ تبریز مشاور : مهندسین مشاور خاک سازه پردیسان پروژه در تاریخ ۱۳۸۵ تحویل موقت گردیده استعملیات اجرایی ...

ادامه مطلب