قطار بین شهری

ایستگاه راه آهن تبریز در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت

ایستگاه راه آهن تبریز در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت

ایستگاه راه‌ آهن تبریز ، در کمیته ثبت و حرایم کشور، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شد.***مدیر‌کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور، با اعلام این خبر گفت: «ایستگاه راه‌آهن تبریز، اثر فرناند پویون معمار فرانسوی با همکاری حیدر غیائی است.» نظری افزود: «حیدر غیائی معمار مجلس سنا بوده است و ایستگاه راه‌آهن تبریز طرح متهورانه و زیبایی دارد و نمونه‌ای بارز از معماری معاصر ایران به‌شمار می‌رود.» ایستگاه راه‌آهن تبریز در سال ۱۲۹۵ شمس...

ادامه مطلب