بایگانی برچسب ها: ورود ستارخان و باقرخان به تهران

باغ اتابک تهران ؛ ستارخان و باقرخان / ۴ فروردین ۱۲۸۹

باغ اتابک تهران ؛ ستارخان و باقرخان / ۴ فروردین ۱۲۸۹

  نگاهی کوتاه به واقعه باغ اتابک ؛ در پی مبارزات خستگی ناپذیر ستارخان و باقرخان و به خاطر ناتوانی دشمن در برابر جوانمردی‌های این سرداران رشید، با ترفندی از سوی مخالفین به سوی تهران حرکت داده شدند و با شکوهی بسیار وارد تهران شدند.پس از ورود به پایتخت،  ستارخان و یارانش در باغ اتابک توقف نموده و باقرخان با همراهان خود در عشرت آباد ساکن شدند. این دو مبارز بزرگ، از درخشان‌ترین چهره‌های جنبش مشروطیت و از قهرمانان ملی این مرز و بوم ب...

ادامه مطلب