بایگانی برچسب ها: عین‌الدوله

۴ شهریور ۱۲۸۷ ـ حمله عین‌الدوله به تبریز

۴ شهریور ۱۲۸۷ ـ حمله عین‌الدوله به تبریز

چهارشنبه ۴ شهریور ۱۲۸۷ مصادف با ۲۸ رجب ۱۳۲۶ و ۲۶ اوت ۱۹۰۸ حمله عین‌الدوله به تبریزعین‌الدوله به دنبال قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، از طرف محمدعلی شاه که از موضوع وحشت‌زده شده بود، به عنوان والی آذربایجان انتخاب و به تبریز اعزام شد. مأموریت عین‌الدوله در تبریز، سرکوب قیام مردمی بود و سرانجام در چنین روزی دستور حمله را صادر کرد و ۳۰ هزار نفر از قشون استبداد را روانه جنگ نمود. صدای شلیک توپ و تفنگ، شهر را فراگرفته و تبریز غرق در آتش و خون...

ادامه مطلب