بایگانی برچسب ها: صاحب آباد

بهت و حیرت سفیر ونیز در دیدار از صاحب آباد / کریم میمنت نژاد

بهت و حیرت سفیر ونیز در دیدار از صاحب آباد / کریم میمنت نژاد

بهت و حیرت سفیر ونیز در دیدار از صاحب آباد تبریز   کریم میمنت نژاد (پژوهشگر تاریخ تبریز)   جوزافا باربارو سفیر جمهوری ونیز که در زمان فرمان روایی آق قویونلو ها بر ایران به پایتختی تبریز اواخر سال ۸۷۸هجری قمری/۱۴۷۴میلادی به دربار اوزون حسن بار یافته و استوارنامه اش را تقدیم پادشاه ایران حسن بیگ نموده بود در نوشته هایش با حیرت به توصیف زیبایی و عظمت مجموعه صاحب آباد تبریز شامل کاخ حکومتی و مسجد و میدان پرداخته است که ذیلا بخش هایی از ن...

ادامه مطلب

بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن و مطراقچی براساس متون تاریخی / پیروز حناچی و احد نژاد ابراهیمی سردرود

بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن و مطراقچی براساس متون تاریخی / پیروز حناچی و احد نژاد ابراهیمی سردرود

بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویرشاردن و مطراقچی براساس متون تاریخی (ازشکل گیری تا دوره صفویه) پیروز حناچی / احد نژاد ابراهیمی سردرودچکیده: مجموعه صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب الامر معروف گشته است از مجموعه های تاریخی و ارزشمند ایران می باشد طبق بررسی های انجام شده این مجموعه مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون جهانشاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب بوده است، اما...

ادامه مطلب