بایگانی برچسب ها: شهرداری تبریز

نگاهی کوتاه به تاریخچه بلدیه تبریز

نگاهی کوتاه به تاریخچه بلدیه تبریز

نگاهی کوتاه به تاریخچه بلدیه تبریززمانی که دارالسلطنه تبریز، کرسی آذربایجان به شمار می رفت و از لحاظ مساحت و جمعیت نخستین شهر ایران محسوب می شد، تهران پایتخت کشور بود و به گواهی تاریخ اهمیت تبریز در آن دوران بیش از پایتخت بوده و نسبت به آن، یک شهر متجدد تلقی می گردید. دارالسلطنه تبریز محلات متعددی داشت (امیره قیز، دوه چی، ورجی، سرخاب، چرنداب، گجیل، لیلاوا، میارمیار، چارمنار، نوبر و …) و هر محله دارای مراکز مستقلی از سایر مح...

ادامه مطلب

سرشماری سال ۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی از سوی شهرداری تبریز

سرشماری سال ۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی از سوی شهرداری تبریز

شهرداری تبریز در سنوات اخیر در حوزه مطالعات و پژوهش های علمی، قدمهای قابل توجهی برداشته که ضمن حرکت در راستای دانش محور سازی مجموعه توانمند شهرداری، در بخش های خارج از حوزه شهرداری نیز پرداخت نموده است.اقدام قابل توجه حوزه آمار و تحلیل اطلاعات معاونت برنامه ریزی و توسعه در راستای بهبود عملکرد شهرداری، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در تار و پور حوزه های مختلف شهرداری کلان شهر تبریز گنجانده و گزارشی قابل توجه بر مبنای مطالعات صورت گرف...

ادامه مطلب

وب سایت زیرمجموعه های شهرداری تبریز

وب سایت زیرمجموعه های شهرداری تبریز

مجموعه وب سایت های شهرداری تبریز شهرداری تبریز به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی شهر با دارا بودن امکانات وسیع و گسترده خود در بخش های خدمات شهری ، عمران ، حمل و نقل و … و با بهره گیری از وجود نیروهای کارآمد در تمامی بخش های اداری و اجرایی، نقش قابل توجهی در توسعه تبریز ایفا می نماید. شهری که همواره مورد توجه نگاههای جهانی بوده است در حوزه های مختلف شهرداری رشد قابل توجهی را در نمودار فعالیتهای خود به نمایش گذاشته است. هر کدام از ب...

ادامه مطلب