بایگانی برچسب ها: سفیر ونیز

بهت و حیرت سفیر ونیز در دیدار از صاحب آباد / کریم میمنت نژاد

بهت و حیرت سفیر ونیز در دیدار از صاحب آباد / کریم میمنت نژاد

بهت و حیرت سفیر ونیز در دیدار از صاحب آباد تبریز   کریم میمنت نژاد (پژوهشگر تاریخ تبریز)   جوزافا باربارو سفیر جمهوری ونیز که در زمان فرمان روایی آق قویونلو ها بر ایران به پایتختی تبریز اواخر سال ۸۷۸هجری قمری/۱۴۷۴میلادی به دربار اوزون حسن بار یافته و استوارنامه اش را تقدیم پادشاه ایران حسن بیگ نموده بود در نوشته هایش با حیرت به توصیف زیبایی و عظمت مجموعه صاحب آباد تبریز شامل کاخ حکومتی و مسجد و میدان پرداخته است که ذیلا بخش هایی از ن...

ادامه مطلب