بایگانی برچسب ها: مشاهير آذربايجان

مشاهیر آذربایجان / دکتر محمدرضا عطاری «گلشن»

مشاهیر آذربایجان / دکتر محمدرضا عطاری «گلشن»

مشاهیر آذربایجان دکتر محمدرضا عطاری «گلشن» الا ای تُرک تبریزی ز تبریزت چه میدانی؟ درین وادی آتش گون ز مردانت چه میدانی؟ ز ستّار و ز باقرخان از آن ثِقّه ، علی مسیو از آن شیخ ِخیابانی ، ز پسیانت چه میدانی؟ ز پروینت از آن غازه ، به زیبا چهر فرهنگت ز واعظ ها ز هاشم خان خیابانت چه میدانی؟ وزان ناطق ز میرزاخان تبریزی هم از خازن وزان صرّاف و سلماسی ، ز خیّاطت چه میدانی؟ ز مارالان حسین خانت ، هم از صا ئب چو بادامی۱ ز رشدیه ، ز جبّاران ، ز بزّاز...

ادامه مطلب