بایگانی برچسب ها: محمدعلی شاه

محمدعلی شاه ؛ ششمین پادشاه قاجار

محمدعلی شاه ؛ ششمین پادشاه قاجار

محمدعلی شاه قاجار (۱ تیر ۱۲۵۱، تبریز ـ ۱۶ فروردین ۱۳۰۴، ایتالیا) ششمین پادشاه قاجارمحمدعلی‌ میرزا قاجار (بعدها محمدعلی شاه) سال ۱۲۵۱ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. پدرش مظفرالدین‌شاه و مادرش تاج‌الملوک (دختر امیرکبیر و ملکه دوره مظفرالدین شاه (نامشخص ـ ۱۲۸۴ش، تهران)) بود که پس از تولد محمدعلی، ام‌الخاقان لقب گرفت. وی پس از ترور ناصرالدین‌شاه و تاج‌گذاری مظفرالدین‌شاه، والی آذربایجان شد و از روز تاج‌گذاری، مخالفت با مشروطه را آغاز نمو...

ادامه مطلب

اولین شورش مجاهدان تبریزی بر محمدعلی شاه

اولین شورش مجاهدان تبریزی بر محمدعلی شاه

محمدعلی شاه در ۴ ذیحجه ۱۳۲۴ق/ ۲۸ دی ۱۲۸۵ش/ ۱۹ ژانویه ۱۹۰۷م به سلطنت رسید. دوران سلطنتش کوتاه و پر تنش بود. مراسم تاجگذاری وی آغاز دلتنگیها و گلایه‌ها شد. مشیرالدوله صدراعظم وقت که دو پسرش از هواخواهان و همراهان مشروطه بودند مسئولیت برگزاری جشن تاجگذاری را به عهده داشت.محمدعلی شاه در ۴ ذیحجه ۱۳۲۴ق/ ۲۸ دی ۱۲۸۵ش/ ۱۹ ژانویه ۱۹۰۷م به سلطنت رسید. دوران سلطنتش کوتاه و پر تنش بود. مراسم تاجگذاری وی آغاز دلتنگیها و گلایه‌ها شد. مشیرالدوله ص...

ادامه مطلب