بایگانی برچسب ها: جواد سلطان‌القرائی

جواد سلطان‌القرائی ؛ دانشمند، فقیه، نویسنده، از علمای بنام آذربایجان

جواد سلطان‌القرائی ؛ دانشمند، فقیه، نویسنده، از علمای بنام آذربایجان

جواد سلطان‌القرائی (۵ مهر ۱۲۸۰، تبریز ـ ۹ آذر ۱۳۷۶، تبریز) دانشمند، فقیه، نویسنده، از علمای بنام آذربایجانمیرزا جواد سلطان‌القرائی به سال ۱۲۸۰ هجری‌شمسی در خاندانی با چندین صده سابقه علم و فقاهت، در تبریز به دنیا آمد. پس از فراگیری دروس مقدماتی و سطوح، به سرعت مدارج علمی، هنری، ادبی، فرهنگی و دینی را طی نمود و علاوه بر بهره‌گیری از علم و ادب خاندان خود، از مشایخ بزرگ و اساتید داخلی و خارجی زمان خویش نیز بهره جست تا این‌که در ۲۲ سالگی در محضر م...

ادامه مطلب