بایگانی برچسب ها: تاریخچه تبریز

نگاهی به خلاصه تاریخچه تبریز

نگاهی به خلاصه تاریخچه تبریز

تاریخچه تبریز پیش از ظهور اسلام ، مملو از ظن و گمان ها و حتی تعارض است. اما بعد از ظهور اسلام این شهر توسعه بسیاری یافته و در گستره وسیع حکومت اسلامی به “قبه الاسلام” مشهور می شود. سپس در شاهراه ابریشم ، شرق را با غرب پیوند داده و رونق اقتصادیش به بنیان بازارها و کاروانسرا هایی می انجامد که عظیم ترین مکان مسقف پهنه گیتی می گردد.بنیاد شهر تبریز و وجه تسمیه نامش افسانه ای را می ماند. درباره بنا و وجه تسمیه شهر تبریز “حمدالل...

ادامه مطلب