موزه قاجار

موزه قاجار ، نمایشگاه زنده ای از گذشته مردمان تبریز

موزه قاجار ، نمایشگاه زنده ای از گذشته مردمان تبریز

موزه قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است. این موزه در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شده است. خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده، در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری و با شماره ۱۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید. پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی‌های معماری و شاخص‌های سنتی ب...

ادامه مطلب