موزه شهر

موزه شهر تبریز ، گنجینه تمام نشدنی از تاریخ و دیرینه شهر

موزه شهر تبریز ، گنجینه تمام نشدنی از تاریخ و دیرینه شهر

موزه شهر تبریز در قلب شهر تاریخ و رشادتعمارت شهرداری تبریز طی سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ در گورستان متروک و خرابه کوی نوبر با نظارت و طراحی مهندسان آلمانی ساخته شد. این عمارت، وسط شهر تبریز و در میدانی به نام ساعت قرار دارد‌ که هم‌اکنون به موزه تبدیل شده است. این موزه جزو اولین موزه شهرداری‌های کشور است که بعد از کشور چین در ردیف اولین موزه‌های شهرداری‌های جهان قرار دارد. در این موزه اسلحه قاسم خان والی، اولین شهردار تبریز، اولین پمپ «آتش خامو...

ادامه مطلب