موزه مشروطه

موزه مشروطه تبریز ، خانه ای از جنس مقاومت و مردانگی

موزه مشروطه تبریز ، خانه ای از جنس مقاومت و مردانگی

خانه مشروطه که معروف ‌ترین و پرافتخارترین خانه تاریخی شهر تبریز است در اوج انقلاب مشروطه محل تصمیم ‌گیری ‌های سرنوشت ساز سران مشروطه بوده است.مالک نخستین آن حاج مهدی کوزه کنانی از شیفتگان حریت و آزادی بود.این خانه بعد از به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه در آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می رفت...

ادامه مطلب