روستاها

فهرست عناوین روستاهای شهرستان تبریز

فهرست عناوین روستاهای شهرستان تبریز

روستاهای شهرستان تبریز  تبریز دارای روستاهای زیبا و تاریخی متعددی است که با حضور در هر کدام از آنها روح تازه ای به انسان دمیده می شود.آخوله آرپا دره‌سی (تبریز) آغاج‌اوغلی آقداش (تبریز) آناخاتوناولی (تبریز) ورنق اسپس استیار اسفهلان اسکندر (تبریز) اسنجان الوار سفلی الوار علیا انرجان (تبریز)بارانلو باغ گردو باغ یعقوب بیرق (آذربایجان شرقی) بیرق (تبریز)تازه‌کند (تبریز)جانقورچاوانحاج عبدالخواجه‌دیزجدیزج لیلی‌خا...

ادامه مطلب