نقشه

کدپستی نواحی محدوده کلانشهر تبریز

کدپستی نواحی محدوده کلانشهر تبریز

هر منطقه از شهر دارای کدپستی جداگانه ای است که توسط آن یافتن محل های مورد نظر به آسانی صورت می گیرد. چنانچه می دانید کدپستی هر محل یک شماره ۱۰ رقمی است که ۵ رقم اول مختص محل و ۵ رقم دوم مربوط به املاک می باشد. شکل زیر نحوه کدبندی را نمایش می دهد:به ترتیب از سمت چپ؛رقم اول: حوزه پستی رقم دوم: منطقه پستی سه رقم سوم: ناحیه پستی پنج رقم چهارم: مکان پستیرا نمایش می دهد.   نقشه زیر ناحیه های پستی تبریز را به تفکیک نمایش می دهد که ب...

ادامه مطلب

نقشه تبریز با کیفیت و حجم بالا

نقشه تبریز با کیفیت و حجم بالا

نقشه تبریز در تنوع و لایه بندی های متعددی تهیه شده است که فایل آن در مقیاس های مختلف قابل دستیابی است. آنچه در تبریز پدیا تقدیم دوستان می شود، نقشه ای است که با تلاش شبانه روزی دوست گرامی جناب آقای مهندس اسماعیل داوودی تهیه شده است و اصلاحات متعددی مضاف بر نقشه های مشابه در آن به چشم می خورد.نقشه اصلی حجمی بالاتر از این مقدار بود که با توجه به بستر و زیرساخت ضعیف وب در کشور، بخشهایی از آن خلاصه و مقداری از محتوای اطلاعاتی آن کاسته شده است ...

ادامه مطلب