شهرهای خواهر خوانده

خواهرخواندگی شهرها و خواهرخوانده های تبریز

خواهرخواندگی شهرها و خواهرخوانده های تبریز

پیشینه خواهرخواندگی در سال ۱۹۲۰ میلادی، برای نخستین بار پیوند خواهرخواندگی بین دو شهر در انگلیس و فرانسه منعقد شد و به تدریج در سراسر اروپا رواج پیدا کرد. این پیوند با اتمام جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، برای نخستین بار در شهرهای کشورهای اروپایی شکل گرفت. مدتی بعد و در سال ۱۹۵۶، رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی ژنرال آیزنهاور در ارائه برنامه “مردم به مردم ” خود در شکل گیری پیمان های خواهر خواندگی بین شهرهای آمریکا با شهرهای جهان تا...

ادامه مطلب