مکاتب

مکتب تبریز به ایران تعلق دارد یا جمهوری آذربایجان ؟ / سحر آزاد

مکتب تبریز به ایران تعلق دارد یا جمهوری آذربایجان ؟ / سحر آزاد

مکتب تبریز به ایران تعلق دارد یا جمهوری آذربایجان ؟ سحر آزادنگرانی از ثبت یکی دیگر از آثار میراث فرهنگی از سوی کشورهای دیگر، این‌بار به سراغ نقاشی ایرانی رفت. جمهوری آذربایجان که پیش از این «تار» و «چوگان» را به نام خود ثبت کرده بود، با عرضه کتابی به نام «مینیاتور» در غرفه کشورش در اکسپوی میلان، شائبه ثبت جهانی این هنر ملی را به نام خود به وجود آورده است. هنوز از ثبت ساز تار و بازی چوگان که هر دو هویتی ایرانی دارند، به نام جمهوری آ...

ادامه مطلب

مکتب تبریز به ایران تعلق دارد یا جمهوری آذربایجان ؟

مکتب تبریز به ایران تعلق دارد یا جمهوری آذربایجان ؟

نگرانی از ثبت یکی دیگر از آثار میراث فرهنگی از سوی کشورهای دیگر، این‌بار به سراغ نقاشی ایرانی رفت. جمهوری آذربایجان که پیش از این «تار» و «چوگان» را به نام خود ثبت کرده بود، با عرضه کتابی به نام «مینیاتور» در غرفه کشورش در اکسپوی میلان، شائبه ثبت جهانی این هنر ملی را به نام خود به وجود آورده است.هنوز از ثبت ساز تار و بازی چوگان که هر دو هویتی ایرانی دارند، به نام جمهوری آذربایجان نگذشته است، که به نظر می‌رسد آنها این‌بار به سراغ یک...

ادامه مطلب

مکتب تبریز اول یا مکتب مغول در نگارگری

مکتب تبریز اول یا مکتب مغول در نگارگری

مکتب تبریز اول یا مکتب مغول (ایلخانی) (قرون ۷ و ۸ هجری قمری) اولین مکتب نگارگری ایرانی است، که در تبریز پایه‌ ریزی شده و به همین دلیل آن را مکتب تبریز نامیده‌اند. این مکتب مصادف با حکومت ایلخانان مغول در ایران است که پایتخت خود را تبریز قرار دادند.از آنجا که تبریز بر روی خط سیرِ جادۀ ابریشم قرار داشت ، آمد و شدهای فراوانی، هم از طرف چین و هم بیزانس به این شهر صورت میگرفت. این مکتب، دوره آغاز ورود عناصر چینی به حوزه‌ی نگارگری ایرانی به حساب می‌...

ادامه مطلب