نمایندگان مجلس شورای ملی

اسماعیل نوبری ؛ خطیب، روحانی مبارز، مشروطه‌خواه، نماینده مجلس شورای ملی

اسماعیل نوبری ؛ خطیب، روحانی مبارز، مشروطه‌خواه، نماینده مجلس شورای ملی

اسماعیل نوبری (۱۲۵۱ش، تبریز ـ ۱۳۱۰ش، همدان) خطیب، روحانی مبارز، مشروطه‌خواه، نماینده مجلس شورای ملیمیرزا اسماعیل نوبری به سال ۱۲۵۱ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. پدرش حاج محسن تاجر تبریزی از بازرگانان نامدار شهر بود. اسماعیل ضمن تحصیل مقدمات، وارد حوزه علمیه شد و به فراگیری صرف و نحو، منطق، معانی، بیان، کلام، فقه و اصول پرداخت و چندی نگذشت در فن بیان و خطابه استادی برجسته به شمار آمد. با شکل‌گیری جنبش مشروطه به آن جریان پیوست و در کنار شی...

ادامه مطلب

محمدحسین موسوی امین ؛ حقوقدان، نویسنده، نماینده مجالس شورای ملی و سنا

محمدحسین موسوی امین ؛ حقوقدان، نویسنده، نماینده مجالس شورای ملی و سنا

محمدحسین موسوی امین (۱۲۹۸ش، تبریز ـ نامشخص) حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر، نماینده مجالس شورای ملی و سنامحمدحسین موسوی امین به سال ۱۲۹۸ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. پدرش از روحانیون صاحب نام و سرشناس تبریز بود. محمدحسین تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در زادگاهش سپری کرد و سپس برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و در دانشکده حقوق تحصیلات خود را ادامه داد. چندی بعد به شوق تکمیل تحصیلات به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق پاریس مشغول گردید تا اینکه سران...

ادامه مطلب

اسماعیل‌خان ممتاز ؛ سیاستمدار، مترجم، چندین دوره وزیر، رئیس و نماینده مجلس

اسماعیل‌خان ممتاز ؛ سیاستمدار، مترجم، چندین دوره وزیر، رئیس و نماینده مجلس

اسماعیل‌خان ممتاز (۱۲۵۸ش، تبریز ـ ۱۵ آذر ۱۳۱۲، تهران) سیاستمدار، مترجم، چندین دوره وزیر، رئیس و نماینده مجلس‌شورای‌ملیمیرزا اسماعیل‌خان ممتاز معروف به ممتازالدوله به سال ۱۲۵۸ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. پدرش میرزا علی‌اکبر مکرم‌السلطنه از جمله رجال بنام ایران بود. اسماعیل تحصیلات مقدماتی را در تبریز به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل در حقوق و زبان فرانسه راهی استانبول شد و به فراگیری دانش پرداخت. در سن ۱۷ سالگی به ایران آمده و در وزا...

ادامه مطلب

علی‌اصغر مدرس ؛ ادیب، نویسنده، مترجم، حقوقدان، نماینده مجلس شورای ملی

علی‌اصغر مدرس ؛ ادیب، نویسنده، مترجم، حقوقدان، نماینده مجلس شورای ملی

علی‌اصغر مدرس (۱۲۹۱ش، تبریز ـ ۲۶ مرداد ۱۳۸۶، تبریز) ادیب، نویسنده، مترجم، حقوقدان، نماینده مجلس شورای ملیعلی‌اصغر مدرس، سال ۱۲۹۱ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. به دلیل وجود خصوصیات و فضایل علمی و معنوی، در سنین جوانی آنچنان به شهرت رسید که در دوره هفدهم مجلس شورای ملی از طرف مردم تبریز به نمایندگی انتخاب شده وارد مجلس گردید و در مبارزات ایران علیه استعمار انگلیس نقش قابل توجهی در مجلس ایفا نمود و از سوی هیئت وزیران به عضویت شورا...

ادامه مطلب

حبیب مجیر مولوی ؛ پزشک، رئیس دانشگاه تبریز، نماینده مجالس شورای ملی و سنا

حبیب مجیر مولوی ؛ پزشک، رئیس دانشگاه تبریز، نماینده مجالس شورای ملی و سنا

حبیب مجیر مولوی (۱۲۹۳ش، تبریز ـ نامشخص) پزشک، رئیس دانشگاه تبریز، نماینده مجالس شورای ملی و سناحبیب مجیر مولوی به سال ۱۲۹۳ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش سپری نمود و در سال ۱۳۱۰ هجری‌شمسی وارد دانشکده پزشکی تهران شد و در رشته جراحی عمومی تخصص اخذ نمود. مدتی در بیمارستان شیر و خورشید سرخ به کار پرداخت و چندی بعد ریاست پرورشگاه تبریز را برعهده گرفت و به سال ۱۳۲۷ هجری‌شمسی با سمت دانشیاری وارد دانشکده پزش...

ادامه مطلب

حسن مجتهد تبریزی ؛ مجتهد، مبارز، نویسنده، نماینده مجلس شورای ملی

حسن مجتهد تبریزی ؛ مجتهد، مبارز، نویسنده، نماینده مجلس شورای ملی

حسن مجتهد تبریزی (۱۲۲۸ش، تبریز ـ ۱۷ خرداد ۱۲۹۶، تبریز) مجتهد، مبارز، نویسنده، نماینده مجلس شورای ملیمیرزا حسن مجتهد تبریزی، سال ۱۲۲۸ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا باقر مجتهد از علمای مجاهد و مفاخر آذربایجان بود. میرزا حسن دروس مقدماتی را نزد پدر و علمای تبریز فراگرفت و سپس برای ادامه تحصیل روانه نجف‌اشرف شد و از محضر اساتید بزرگی چون آیات عظام سید حسین کوه‌کمره‌ای، ملاعلی نهاوندی، میرزا حسن شیرازی و شیخ حسن مامقانی کسب ف...

ادامه مطلب

علی‌نقی گنجـه‌ای ؛ بازرگان، مشروطه‌‌خواه، نماینده مجلس شورای ملی

علی‌نقی گنجـه‌ای ؛ بازرگان، مشروطه‌‌خواه، نماینده مجلس شورای ملی

علی‌نقی گنجـه‌ای (۱۲۵۱ش، تبریز ـ ۱۲ مهر ۱۳۰۸، تهران) بازرگان، مشروطه‌‌خواه، نماینده مجلس شورای ملیمیرزا علی‌نقی گنجه‌ای به سال ۱۲۵۱ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. اجداد او اهل گنجه بودند اما پس از تسلط روس‌ها به قفقاز، جلای وطن نموده و در تبریز ساکن شد و به شغل زمین‌داری و تجارت پرداخت. میرزا علینقی پس از رسیدن به سن رشد و انجام تحصیلات مقدماتی، در حجره پدرش به کار مشغول شد و پس از این‌که فوت و فن تجارت را فراگرفت، خود شخصاً تجا...

ادامه مطلب

جواد گنجه‌ای ؛ وزیر پست، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجالس شورای ملی و مؤسسان

جواد گنجه‌ای ؛ وزیر پست، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجالس شورای ملی و مؤسسان

جواد گنجه‌ای (۱۲۷۷ش، تبریز ـ نامشخص) وزیر پست، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجالس شورای ملی و مؤسسانمیرزا جواد گنجه‌ای فرزند علی‌نقی‌خان گنجه‌ای به سال ۱۲۷۷ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش به پایان رسانید و سپس در مدارس تهران به ادامه تحصیل پرداخت. چند سال بعد وارد مدرسه سن لوئی در تهران شد و تحصیلات خود را تداوم بخشید. گنجه‌ای همزمان با فراغت از تحصیل وارد وزارت دارایی شد و پس از مدتی فعالیت در قسمت‌های م...

ادامه مطلب

موسی عمید ؛ حقوقدان، استاد برجسته دانشگاه، نماینده مجلس شورای ملی

موسی عمید ؛ حقوقدان، استاد برجسته دانشگاه، نماینده مجلس شورای ملی

موسی عمید (۱۲۸۶ش، تبریز ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳، تهران) حقوقدان، استاد برجسته دانشگاه، نماینده مجلس شورای ملیموسی عمید، سال ۱۲۸۶ هجری‌شمسی در تبریز، به دنیا آمد. پدرش شیخ احمد، پیشنماز تبریز بود و دیگر فرزند او نیز از کودکی به تحصیل معارف‌اسلامی پرداخت و در کسوت روحانیت بود. وی ابتدا تحصیلات مقدماتی را نزد برادرش انجام داد، سپس در حوزه‌های علمیه تهران و نجف‌اشرف از محضر علمای بزرگ بهره‌گرفت و مدتی در مدرسه سپهسالار تهران فقه، اصول، فلسفه و...

ادامه مطلب

سعید حکمت ؛ رئیس پزشک قانونی، نویسنده، ۷ دوره نماینده مجلس شورای ملی

سعید حکمت ؛ رئیس پزشک قانونی، نویسنده، ۷ دوره نماینده مجلس شورای ملی

سعید حکمت (۱۲۹۲ش، تبریز ـ نامشخص) رئیس پزشک قانونی، نویسنده، ۷ دوره نماینده مجلس شورای ملیسعید حکمت در سال ۱۲۹۲ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. پس از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه به اروپا رفت و تحصیلاتش را در رشته پزشکی دانشگاه فرانسه به پایان رساند. در سال ۱۳۳۰ هجری‌شمسی بعد از اخذ تخصص جراحی به ایران آمد و مدتی در تبریز به طبابت پرداخت و سپس راهی تهران شده و سال‌ها ریاست پزشکی قانونی کشور را برعهده گرفت. مجدداً در سال ۱۳۴۰ هج...

ادامه مطلب

روح اله جهانبانی ؛ استاندار کرمان، از فرماندهان ارشد ارتش، نماینده مجلس شورای ملی

روح اله جهانبانی ؛ استاندار کرمان، از فرماندهان ارشد ارتش، نماینده مجلس شورای ملی

روح اله جهانبانی (۱۲۷۵ش، تبریز ـ ۱۳۳۵ش، تهران) استاندار کرمان، از فرماندهان ارشد ارتش، نماینده مجلس شورای ملیروح اله جهانبانی به سال ۱۲۷۵ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. پس از تحصیل مقدمات در زادگاهش وارد ارتش گردید و به خدمات نظامی‌گری پرداخت و با پیشرفتی که داشت توانست در مدت کوتاهی به درجه سرهنگی دست یابد. در سال ۱۳۰۱ هجری‌شمسی سیمیتقو قیام کرد و جهانبانی در برابر وی ایستاد. این امر باعث شد مورد توجه قرار گیرد اما در جنگ شنوایی خود را...

ادامه مطلب

موسی جوان ؛ حقوقدان، نویسنده، مترجم، شهردار مشهد، نماینده مجلس شورای ملی

موسی جوان ؛ حقوقدان، نویسنده، مترجم، شهردار مشهد، نماینده مجلس شورای ملی

موسی جوان (۱۲۷۵ش، تبریز ـ ۱۳۵۰ش، تهران) حقوقدان، نویسنده، مترجم، شهردار مشهد، نماینده مجلس شورای ملیموسی جوان در سال ۱۲۷۵ و به روایتی ۱۲۷۷ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش سپری کرد و در سال ۱۲۹۹ هجری‌شمسی، از مدرسه علوم سیاسی تهران دیپلم گرفت. سپس وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۰۳ هجری‌شمسی فارغ‌التحصیل و راهی فرانسه گردید تا تحصیلات خود را ادامه دهد. وی در دانشکده حقوق پاریس به تحصیل پرداخت و د...

ادامه مطلب

علی اکبر بینا ؛ نویسنده، رئیس دانشگاههای ملی و پلی‌تکنیک

علی اکبر بینا ؛ نویسنده، رئیس دانشگاههای ملی و پلی‌تکنیک

علی اکبر بینا (۱۲۸۵ش، تبریز ـ ۱۳۵۵ش، تهران) نویسنده، نماینده مجالس شورای ملی و سنا، رئیس دانشگاههای ملی و پلی‌تکنیکعلی اکبر بینا فرزند مدیرالسلطنه تبریزی به سال ۱۲۸۵ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. در جوانی جزو محصلین دولتی، راهی اروپا شد و در فرانسه دکترای تاریخ اخذ کرد. پس از بازگشت به ایران، در دانشگاه به تدریس پرداخت و مدتی نیز معاونت و ریاست دانشکده ادبیات را برعهده گرفت. وی مدت چند سال ریاست دانشگاه ملی را برعهده داشت و پس ا...

ادامه مطلب

احمد بنی احمد ؛ سیاستمدار، نویسنده، پژوهشگر، نماینده مجلس شورای ملی

احمد بنی احمد ؛ سیاستمدار، نویسنده، پژوهشگر، نماینده مجلس شورای ملی

احمد بنی احمد (۱۳۰۸ش، تبریز ـ ۱۳۸۲ش، تهران) سیاستمدار، نویسنده، پژوهشگر، نماینده مجلس شورای ملیاحمد بنی احمد در سال ۱۳۰۸ هجری‌شمسی در تبریز به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و عالی، در گروه نمایش تازه تأسیس پیشرو به ایفای نقش پرداخت و در سال ۱۳۴۵ هجری‌شمسی مدیریت باشگاه سازمان رهبری جوانان تبریز را برعهده گرفت. سخنان بنی احمد پس از وقایع ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز با هواخواهی از مردم  به پا خواسته و به واسطه ارتباط تنگاتنگ با آیت‌ال...

ادامه مطلب