موسیقی

موسیقی کوچه بازاری در تبریز

موسیقی کوچه بازاری در تبریز

موسیقی کوچه بازاری در تبریز آیدین داغ تکینآ شوفر قوی بی‌ گازا ، سور شهنازا اوردا گورمه سَم یاری ، سور دولاناخ بیلواری موسیقی کوچه بازاری به مجموعه‌ و بخشی از آثار موسیقی قدیمی ایرانی اطلاق می شود که با توجه به رشد موسیقی در اواخر دهه ۱۳۳۰ برای اولین بار در خیابان لاله‌زار تهران شکل گرفت و شاید یکی از دلایل اصلی اختصاص نام «کوچه‌بازاری» بر روی این سبک موسیقی، این باشد که آوازهای این سبک در بازار و کوچه‌های محلی و کاباره های لاله‌زار تهرا...

ادامه مطلب

جایگاه موسیقی محلی آذربایجان در آداب و رسوم

جایگاه موسیقی محلی آذربایجان در آداب و رسوم

موسیقی محلی آذربایجان جزئی از فرهنگ زنده مردم محسوب می شود. در این میان موسیقی مردمی شناخته شده «عاشیق لَر» (عاشق ها) که با سرشت بومی مردم آذربایجان آمیخته است، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در آذربایجان ، موسیقی جزئی از فرهنگ زنده مردم محسوب می شود. در این میان موسیقی مردمی شناخته شده «عاشیق لَر» (عاشق ها) که با سرشت بومی مردم آذربایجان آمیخته است، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  پیشنیه موسیقی محلی آذربایجان کم و بیش روشن است و امروزه...

ادامه مطلب