كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » فرهنگ » کتابشناسی تبریز » معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت دوم
2903 بازدید

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت دوم

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز

قسمت دوم

کتابهای منتشره با موضوع تبریز

چنانچه پیش از این نیز در قسمت اول معرفی کتابهای منتشره درمورد تبریز گفته شد ، به دلیل تاریخ غنی این شهر کتابهای فراوانی درمورد آن به چاپ رسیده است که تا حد امکان به طور مسلسل به معرفی آنها پرداخت خواهیم نمود.

به امید روزی که توفیق پرداختن به متن کتابها نیز از لحاظ وقت فراهم گردد.

 


باقری، علی. خاطرات ۱۵ خرداد تبریز. تهران: سوره مهر، ۱۳۸۸٫

 


براون، ادوارد. نامه‌هائی از تبریز. ترجمه حسن جوادی. تهران: خوارزمی، ۱۳۵۱، چاپ سوم ۱۳۸۷٫

بروشکی، محمد مهدی. بررسی روش اداری و آموزشی ربع‌رشیدی. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵٫

 


بقیه‌السلف: گذری بر زندگی میرزا علی غروی علیاری. تبریز: [بی‌نا]، ۱۳۷۶٫

 


بهبودی، هدایت‌الله. تبریز در انقلاب. تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۳، چاپ سوم ۱۳۸۵٫

 


بهرامی، اکرم. تبریز از دیدگاه سیاحان خارجی در قرن هفدهم. تهران: ]بی‌نا[، ۲۵۳۶ شاهنشاهی.

 


بهمنش راد، جواد. در جستجوی هویت شهری تبریز. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۹٫

 


بیانی، خانبابا. غائله آذربایجان. تهران: زریاب، ۱۳۷۵٫

 


پدرام، محمدحسن. ستارخان، سردار ملی در آئینه زمان. تبریز: اختر، ۱۳۹۰٫

 


پدرام، محمدحسین. بانیان و حامیان مرکز غیبی تبریز. تبریز: آیدین و یانار، ۱۳۹۴٫

 


پورحسن خونیق، ابراهیم. بحران آذربایجان در اثنای جنگ اول جهانی. تبریز: اختر، ۱۳۸۹٫

 


پورحسن خونیق، ابراهیم. بناها و عمارت‌های تاریخی تبریز. تبریز: اختر، ۱۳۹۳٫

 

سایر قسمت های معرفی کتاب

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه