گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » فرهنگ » کتابشناسی تبریز » معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت سیزدهم
4370 بازدید

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت سیزدهم

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز

قسمت سیزدهم

کتابهای منتشره

در بخش سیزدهم معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز طبق روال پیشین ۱۲ کتاب ارزشمند به شرح زیر معرفی می شود. گفتنی است کتاب محمدجواد مشکور با عنوان تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری که در سال ۱۳۵۲ توسط سلسله انتشارات انجمن آثار ملیبه زیور طبع آراسته شده از کتابهای نادر در مورد تبریز می باشد.

 

محمدی، رضا. آذربایجان از سلطنت رضاشاه تا دولت پیشه‌وری. تبریز: شایسته، ۱۳۹۲.

 

محمدی وایقانی، کاظم. مکتب عرفانی تبریز. تبریز: ستوده، ۱۳۸۴.

 

مخلصی، محمد. فهرست بناهای تاریخی آذربایجان‌شرقی. تهران: سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۷۱.

 

مددی، محمدعلی. عارف حکیم. قم: ارمغان یوسف، ۱۳۹۱.

 

مرادی مراغه‌ای، علی. از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربایجان. تهران: اوحدی، ۱۳۸۲، چاپ چهارم۱۳۸۸.

 

مرادی مراغه‌ای، علی. زندگی و زمانه محمد بی‌ریا به انضمام خاطرات سرلشکر درخشانی از فرقه دموکرات آذربایجان. تهران: اوحدی، ۱۳۸۵.

 

مشکور، محمدجواد. تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری. تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۲.

 

ملازاده، حمید. اطلاعات طبقه‌بندی شده حوادث آذربایجان. تبریز: مهدآزادی، ۱۳۸۸.

 

ملازاده، حمید. سیری در کوچه‌های خاطرات. تبریز: ارک، ۱۳۹۱.

 

ملکوتی، مسلم. مسجد مسجد شد. ج۱و۲٫ تبریز: چاپخانه شفق، ۱۳۶۴.

 

منصوری، فیروز. مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان. ج۱و۲٫ تهران: نشر هزار کرمان، ۱۳۸۸.

 

منیری، سعید. تبریز طوفانی. تهران: علمی، ۱۳۸۲.

 

سایر قسمت های معرفی کتاب

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه