هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » فرهنگ » کتابشناسی تبریز » معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت دوازدهم
3102 بازدید

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت دوازدهم

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز

قسمت دوازدهم

کتابهای منتشره

در بخش دوازدهم معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز طبق روال پیشین ۱۲ کتاب ارزشمند معرفی می شود که بخش عمده آنها مربوط به انقلاب مشروطیت و مبارزات مجاهدان مشروطه خواه به رهبری ستارخان است. درمورد تاریخ مشروطه ایران نیز گفتنی است چون تبریز مهد مشروطه خواهی بوده از این رو قسمت اعظم این کتاب به حوادث تبریز پرداخت نموده است.

 

قنبروند، مهدی و دیرنگ، فرهاد. نشریات تبریز. تبریز: مهدآزادی، ۱۳۹۳٫

 

کارنگ، عبدالعلی. آثار باستانی آذربایجان. ج۱: آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز. تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱٫

 

کاظم شمس، سید محمد و دیگران. مرزبان وحی و خرد. قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۱٫

 

کسروی، احمد. تاریخ هجده ساله آذربایجان. تهران: نگاه، ۱۳۸۶، چاپ سوم ۱۳۹۱٫

 

کسروی، احمد. تاریخ مشروطه ایران. تبریز: آناس، ۱۳۸۸٫

 

کسروی، احمد. شهریاران گمنام. تبریز: آیدین، ۱۳۸۸٫

 

کی‌نژاد، محمدعلی و شیرازی، محمدرضا. خانه‌های قدیمی تبریز. ج۱٫ تهران: مؤسسه تألیف و نشر آثار هنری متن، ۱۳۸۹٫

 

لک علی‌آبادی، محمد. قدح نوش. تهران: یاس بهشت، ۱۳۸۹٫

 

مؤمنی، مصطفی. تبریز، جغرافیا، تاریخ. تهران: کتابخانه دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۹٫

 

مجتهدی، مهدی. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت. تهران: زرین، ۱۳۷۷، چاپ دوم ۱۳۷۹٫

 

مجتهدی، میرزا عبداله. بحران آذربایجان. به کوشش رسول جعفریان. تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم ۱۳۸۷٫

 

محمدزاده، اصغر. آذربایجان و والی عکاس. تبریز: اوحدی، چاپ دوم۱۳۹۲٫

 

سایر قسمت های معرفی کتاب

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه