تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » فرهنگ » کتابشناسی تبریز » معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت یازدهم
2727 بازدید

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز / قسمت یازدهم

معرفی کتابهای منتشره با موضوع تبریز

قسمت یازدهم

کتابهای منتشره

 

علی قیزی، شوکت. تبریز طوفانی. ترجمه پرویز شاهمرسی. تبریز: اختر، ۱۳۹۰٫

 

علی مددی، مهدی. در درگاه حق. قم: ارمغان یوسف، ۱۳۹۱٫

 

عمرانی، بهروز و اسمعیلی، حسین. بافت تاریخی شهر تبریز. تهران: سمیرا، ۱۳۸۴٫

 

عمرانی، بهروز. مساجد تاریخی آذربایجان شرقی. تبریز: ستوده، ۱۳۸۶٫

 

عون‌الهی، سیدآقا. تاریخ پانصد ساله تبریز. ترجمه پرویز زارع شاهمرسی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۹٫

 

فائقی، ابراهیم. آذربایجان در مسیر تاریخ. ج۱و۲٫ تبریز: یاران، چاپ دوم ۱۳۸۹٫

 

فخار تهرانی، فرهاد و دیگران. بازخوانی نقشه‌های تاریخی شهر تبریز. تهران: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران «مادر تخصصی»، ۱۳۸۵٫

 

فرزاد، شاهرخ. در زندان رضاشاه. تهران: شیرین، ۱۳۸۴، چاپ دوم ۱۳۸۵٫

 

فرزاد، شاهرخ. فرقه دموکرات آذربایجان از تخلیه تبریز تا مرگ پیشه‌وری. تهران: اوحدی،۱۳۸۵، چاپ دوم۱۳۹۰٫

 

فرونچی، ناصر. نگاهی کوتاه به مطبوعات و اوضاع سیاسی دوره قاجار. تبریز: ارک، ۱۳۹۰٫

 

قاسمی، علی. ستارگان سپهر سلوک. قم: هنارس، چاپ پنجم۱۳۹۰٫

 

قدیری قیداری، عباس. تاریخچه دانشگاه تبریز. تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۳۸۸٫

 

سایر قسمت های معرفی کتاب

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه