کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » مشاهیر و مفاخر » دولتمردان عالی رتبه » نمایندگان مجلس شورای ملی » اسامی نمایندگان منتخب تبریز در ۲۴ دوره مجلس شورای ملی
6497 بازدید

اسامی نمایندگان منتخب تبریز در ۲۴ دوره مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی به تفکیک ۲۴ دوره / نمایندگان تبریز

 سردرب مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند. 

در زمان پهلوی دوم قوهٔ مقننهٔ ایران دومجلسی شد و همراه با مجلس سنا در حکم مجلس ایران بود. مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب با نام «مجلسَین» می‌خواندند. 

از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ ش تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ش کلاً ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می‌ماند.

مجلس شورای ملی

در فرمان مشروطیت نام مجلس یک بار مجلس شورای ملی و بار دیگر مجلس شورای اسلامی آمده است. پس از انقلاب، قوهٔ مقننه دوباره تک‌مجلسی شد و نام مجلس طبق قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای ملی ماند ولی نمایندگان نخستین مجلس آن را مجلس شورای اسلامی می‌خواندند. پس از سه دورهٔ مجلس، در بازنگری قانون‌اساسی سال ۱۳۶۸، نام مجلس رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت.

صحن مجلس شورای ملی

 

دوره اول

آغاز مجلس: شنبه ۱۳ مهر ۱۲۸۵

۱۷ شعبان ۱۳۲۴ / ۷ اکتبر ۱۹۰۶

نمایندگان:

 • میرزا حسن خان (احسن الدوله)
 • میر هاشم تبریزی
 • سید حسن تقی‌زاده
 • میرزا ابراهیم شهید تبریزی
 • میرزا صادق خان (مستشارالدوله)
 • میرزا فضلعلی آقا (صفا)
 • میرزا آقا فرش‌فروش تبریزی
 • میرزا ابراهیم کلانتر (شرف‌الدوله)
 • حاج محمد آقا حریری
 • بدایت‌اله میرزا
 • میرزا آقا اصفهانی (اعتمادالملک)

 

دوره دوم

آغاز مجلس: دوشنبه ۲۴ آبان ۱۲۸۸

۲ ذیقعده ۱۳۲۷ / ۱۵ نوامبر ۱۹۰۹

نمایندگان:

 • میرزا صادق خان (مستشارالدوله)
 • میرزا عبداله صادقی (معین‌الرعایا)
 • میرزا آقا فرشچی
 • میرزا احمد قزوینی
 • سید محمدرضا مساوات
 • میرزا محسن خان (معتمدالتجار)
 • میرزا اسماعیل خان (ممتازالدوله)
 • میرزا اسماعیل نوبری
 • میرزا رضا خان وکیلی
 • شیخ اسماعیل هشترودی
 • میرزا ابراهیم خان (حکیم‌الملک)
 • سید حسن تقی‌زاده
 • شیخ محمد خیابانی
 • سید جلیل اردبیلی
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • شیخ رضا دهخوارقانی
 • محمدصادق علی‌زاده
 • میرزا محمد شجاعت

 

 

دوره سوم

آغاز مجلس: یکشنبه ۱۴ آذر ۱۲۹۳

۱۷ محرم ۱۳۳۳ / ۶ دسامبر ۱۹۱۴

نمایندگان:

 • میرزا عباس آقا
 • میرزا یوسف خان (اعتصام‌الملک)
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • سید حسن تقی‌زاده
 • میرزا ابراهیم خان (حکیم‌الملک)
 • شیخ محمد خیابانی
 • شیخ رضا دهخوارقانی
 • شیخ ابراهیم زنجانی
 • میرزا عبدالحسین شیبانی (وجدالملک)

 

دوره چهارم

آغاز مجلس: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۰۰

۱۵ شوال ۱۳۳۹ / ۲۱ ژوئن ۱۹۲۱

نمایندگان:

 • سید محمدتقی طباطبایی
 • سیدالمحققین
 • معتمدالتجار
 • میرزا ابوالقاسم خان
 • رفیع خان امین
 • شاهزاده محمد ولی میرزا
 • وحیدالملک
 • ناظم‌الدوله

 

دوره پنجم

آغاز مجلس: سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۰۲

۵ رجب ۱۳۴۲ / ۱۱ فوریه ۱۹۲۴

نمایندگان:

 • لطف‌اله خان (صدق‌السلطنه)
 • میرزا یوسف خان عدل (قائم مقام)
 • میرزا محمد ولی فرمانفرما
 • حاج لطف اله لیقوانی
 • میرزا محمود خان وحید سعید
 • سیف‌اله اسکندری
 • میرزا ابراهیم خان حکیمی (حکیم‌الملک)
 • میرزا فرج‌اله خان بهرامی (امیراعظم)

 

 

 

دوره ششم

آغاز مجلس: یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۰۵

۳۰ ذیحجه ۱۳۴۴ / ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۶

نمایندگان:

 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • رفیع امینی
 • ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلام
 • میرزا یوسف خان عدل (قائم مقام)
 • میرزا آقا فرشی
 • میرزا محمد ولی فرمانفرما
 • حاج لطف‌اله لیقوانی

 

دوره هفتم

آغاز مجلس: شنبه ۱۴ مهر ۱۳۰۷

۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۴۷ / ۶ اکتبر ۱۹۲۸

نمایندگان:

 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • میرزا عبداله صادقی (معین‌الرعایا)
 • میرزا یوسف‌خان عدل (قائم مقام)
 • میرزا موسی خان فتوحی
 • میرزا آقا فرشی
 • حاج رحیم آقا قزوینی
 • میرزا علی‌نقی گنجه‌ای
 • میرزا ربیع‌خان جهانشاهی (مصدق‌الملک)

 

دوره هشتم

آغاز مجلس: دو‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۰۹

۲۴ رجب ۱۳۴۹ / ۱۵ دسامبر ۱۹۳۰

نمایندگان:

 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلام
 • میرزا آقا فرشی
 • میرزا عیسی خان لیقوانی
 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • رضاقلی‌خان باستانی
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • میرزا علی اصغر چایچی

 

دوره نهم

آغاز مجلس: چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۱۱

۱۸ ذیقعده ۱۳۵۱ / ۱۵ مارس ۱۹۳۳

نمایندگان:

 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • میرزا جواد خان امامی
 • رضاقلی‌خان باستانی
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلامی
 • میرزا آقا فرشی
 • میرزا عیسی خان لیقوانی
 • میرزا ربیع خان جهانشاهی (مصدق‌الملک)

 

دوره دهم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۱۴

۴ ربیع‌الاول ۱۳۵۴ / ۶ ژوئن ۱۹۳۵

نمایندگان:

 • میرزا عبداله صادقی (معین‌الرعایا)
 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلام
 • میرزا ربیع خان جهانشاهی (مصدق‌الملک)
 • میرزا عیسی خان لیقوانی
 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • میرزا آقا فرشی
 • مرتضی امین
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • محمدتقی رفیعی

 

دوره یازدهم

آغاز مجلس: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۱۶

۵ رجب ۱۳۵۶ / ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۷

نمایندگان:

 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • میرزا جعفر اصفهانی
 • مرتضی امین
 • غلامحسین فرشی
 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلام
 • میرزا عیسی خان لیقوانی
 • میرزا ربیع خان جهانشاهی (مصدق‌الملک)
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • محمدتقی رفیعی

 

دوره دوازدهم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۱۸

۱۲ رمضان ۱۳۵۸ / ۲۵ اکتبر ۱۹۳۹

نمایندگان:

 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلام
 • غلامحسین فرشی
 • میرزا عیسی خان لیقوانی
 • میرزا جعفر اصفهانی
 • میرزا محمدعلی خان تربیت
 • میرزا ابراهیم اصفهانیان
 • میرزا علی اصغر چایچی
 • محمدتقی رفیعی
 • میرزا ربیع خان جهانشاهی (مصدق‌الملک)

 

دوره سیزدهم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۲۰

۲۳ شوال ۱۳۶۰ / ۱۳ نوامبر ۱۹۴۱

نمایندگان:

 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلام
 • غلامحسین فرشی
 • میرزا عیسی خان لیقوانی
 • محمدتقی رفیعی
 • میرزا جعفر اصفهانی
 • میرزا علی اصغر چایچی
 • محمد خسروشاهی
 • میرزا ابراهیم اصفهانیان
 • میرزا ربیع خان جهانشاهی (مصدق‌الملک)

 

دوره چهاردهم

آغاز مجلس: شنبه ۶ اسفند ۱۳۲۲

۱ ربیع‌الاول ۱۳۶۳ / ۲۵ فوریه ۱۹۴۴

نمایندگان:

 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • فتحعلی ایپکچیان
 • اصغر پناهی
 • میرجعفر پیشه‌وری
 • سید زین‌العابدین رحیم‌زاده خوئی
 • علی‌اصغر سرتیپ‌زاده
 • ابوالحسن صادقی
 • میرزا ابوالحسن صدر ثقه‌الاسلامی
 • یوسف مجتهدی

 

دوره پانزدهم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۲۶

۲۸ شعبان ۱۳۶۶ / ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۷

نمایندگان:

 • جواد گنجه‌ای
 • ابوالقاسم لیقوانی
 • شیخ اسداله مامقانی
 • یوسف مجتهدی
 • علی‌اکبر ملکی
 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • سید حسن تقی‌زاده
 • محمدنقی خوئی‌لر
 • ناصرالدین ناصری

 

دوره شانزدهم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۲۸

۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۶۹ / ۹ فوریه ۱۹۵۰

نمایندگان:

 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • حبیب پناهی
 • موسی ثقه‌الاسلامی
 • جواد گنجه‌ای
 • ناصر صدر تبریزی
 • عبدالحسین مجتهدی
 • یوسف مجتهدی
 • علی‌اصغر سرتیپ‌زاده
 • سید احمد امامی
 • ولی زاده جوانشیری

 

دوره هفدهم

آغاز مجلس: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱

۲ شعبان ۱۳۷۱ / ۲۷ آوریل ۱۹۵۲

نمایندگان:

 • سید محمدعلی انگجی
 • سید جواد خلخالی
 • سید مرتضی شبستری
 • جواد گنجه‌ای
 • سید عبدالحسین مجتهدی
 • علی اصغر مدرس
 • دکتر ابوالحسن ملکی
 • سید ابراهیم میلانی
 • احمد بهادری

 

دوره هیجدهم

آغاز مجلس: چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۳۲

۱۲ رجب ۱۳۷۳ / ۱۸ مارس ۱۹۵۴

نمایندگان:

 • دکتر غلامرضا عدل
 • بیوک اردبیلی
 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • رضا افشار
 • بزرگ امیرابراهیمی
 • احمد بهادری
 • موسی ثقه‌الاسلامی
 • سید احمد امامی
 • علی‌اکبر بینا

 

دوره نوزدهم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۵

۲۰ شوال ۱۳۷۵ / ۳۰ مه ۱۹۵۶

نمایندگان:

 • مهندس بیوک اردبیلی
 • امیر نصرت‌اله اسکندری
 • محمد شفیع امین
 • احمد بهادری
 • موسی ثقه‌الاسلامی
 • محمد دیهیم
 • سید احمد امامی
 • علی‌اکبر بینا
 • غلامرضا عدل

 

دوره بیستم

آغاز مجلس: سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۳۳۹

۵ رمضان ۱۳۸۰ / ۲۲ فوریه ۱۹۶۱

نمایندگان:

 • یوسف مجتهدی
 • محمدحسین موسوی امین
 • مهدی ابراهیمی دریانی
 • بیوک اردبیلی
 • حسن افتخار هشترودی
 • احمد بهادری
 • محمد دیهیم
 • علی‌اصغر سرتیپ‌زاده

 

دوره بیست و یکم

آغاز مجلس: یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۴۲

۱۷ جمادی‌الاول ۱۳۸۳ / ۶ اکتبر ۱۹۶۳

نمایندگان:

 • غلامرضا عدل
 • محمد شفیع‌امین
 • منوچهر پزشکی
 • اصغر راثی باغمیشه
 • ابوالفتح جهانشاهی
 • محمد دیهیم
 • رحیم ذهتاب‌فرد
 • احمد حق‌شناس
 • حسین شکیبا نوبری

 

دوره بیست و دوم

آغاز مجلس: پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۴۶

۱ رجب ۱۳۸۷ / ۶ اکتبر ۱۹۶۷

نمایندگان:

 • محمد شفیع‌امین
 • سعید پدرامی
 • منوچهر پژشکی
 • احمد ملکی
 • جعفر جوادی
 • ابوالفتح جهانشاهی
 • کاظم صدقیانی‌زاده
 • محمد دیهیم
 • حسن شکیبا نوبری
 • غلامرضا عدل
 • احمد حق‌شناس

 

دوره بیست و سوم

آغاز مجلس: سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۵۰

۹ رجب ۱۳۹۱ / ۳۱ اوت ۱۹۷۱

نمایندگان:

 • منوچهر پزشکی
 • غلامرضا عدل
 • غلامعلی خطیب شهیدی
 • کاظم صدقیانی‌زاده
 • ابوالفتح جهانشاهی
 • محمد دیهیم
 • محمد شفیع‌امین
 • سعید پدرامی
 • احمد حق‌شناس

 

دوره بیست و چهارم

آغاز مجلس: دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۵۴

۱ رمضان ۱۳۹۵ / ۸ سپتامبر ۱۹۷۵

نمایندگان:

 • جعفر جوادی
 • احمد بنی‌احمد
 • منوچهر پزشکی
 • محمدحسین اسحقی‌نژاد
 • سعید جوادی
 • مصطفی رحیم زاده خوئی
 • حسین میرزالو
 • غلامرضا عدا
 • فیروز لیقوانی
برچسب ها :
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه