آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » فرهنگ » آثار ادبی » مشاهیر آذربایجان / دکتر محمدرضا عطاری «گلشن»
1339 بازدید

مشاهیر آذربایجان / دکتر محمدرضا عطاری «گلشن»

مشاهیر آذربایجان

دکتر محمدرضا عطاری «گلشن»

الا ای تُرک تبریزی ز تبریزت چه میدانی؟
درین وادی آتش گون ز مردانت چه میدانی؟

ز ستّار و ز باقرخان از آن ثِقّه ، علی مسیو
از آن شیخ ِخیابانی ، ز پسیانت چه میدانی؟

ز پروینت از آن غازه ، به زیبا چهر فرهنگت
ز واعظ ها ز هاشم خان خیابانت چه میدانی؟

وزان ناطق ز میرزاخان تبریزی هم از خازن
وزان صرّاف و سلماسی ، ز خیّاطت چه میدانی؟

ز مارالان حسین خانت ، هم از صا ئب چو بادامی۱
ز رشدیه ، ز جبّاران ، ز بزّازت چه میدانی؟

از آن حیدرعمواوغلو وزان صادق چرندابی
وزان بهزاد زرین دست و قطرانت چه میدانی؟

بود یالقز چنان شیدا ، هم آن آرش همه پیدا
وزان نطقی حمید خود فیوضاتت چه میدانی؟

از آن شمسای مولانا وزان بهجت۲ بُود مانا
از آن چهر چنان مینو ز غفّارت چه میدانی؟

حسین خان ِعدالت را چنان کوزه کنان دریاب
بهادر هم فضولی را ز بابا نت۳ چه میدانی؟

ز صالح خان ِ بامیشه۴ وزان خانِ یکانانت
دواچی و شریف زاده ، ز اقبالت چه میدانی؟

از آن ساعد هم از واحد شفق سیما رضازاده
تقی زاده سه علامه ، ز نیسارت چه میدانی؟

صمد باشد همان اسوه ، یکی دیگر به سرداری
و زان میرزای تبریزی ، قلی زادت چه میدانی؟

علی لعلی کجا باشد چو اسماعیل نوبرها؟
بگو از تربیت ، عابد هُمامت را چه میدانی؟

قلم آهسته برگردان که اینجا شهر اولهاست
موحد را چه میگوئی ، ز خاقانت چه میدانی؟

بُود تبریز دنیائی ، در آن دنیا چه “گلشن”ها
یکی از دیگری برتر ، به گفتارت چه میدانی؟

محمدرضا عطاری «گلشن»

۱- بادامی: بادامچی
۲- بهجت: محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)
۳- بابانت: باغبانت
۴- بامیشه: باغمیشه

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه