افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » فرهنگ » آثار ادبی » شعری برای تبریز / دکتر محمد رضا عطاری
1108 بازدید

شعری برای تبریز / دکتر محمد رضا عطاری

تبریز

تبریز

دکتر محمدرضا عطاری “گلشن”

تبریز ای یگانهِ ، ای شهرِ شهر یاران
ای آتشِ زمانه در بطنِ روزگاران

تاریخ را شکوهی شالوده ی فتوحی
چون ابرِ آب ریزی برتفت خشک زاران

آوازه ی بلندی در سرزمین آتش
تو زادگاهِ ثقّت۱ هم شیخ۲ سربداران

بر دامنت چو پروین۳ صدها ستاره مِهرین
رشدیه۳ از ترابت چون زیورِ مَناران

مشروطه در هوایت بالیده شد نهایت
چون شیر در کُنامت بس خیل تاجداران

ای شهرِ شمس۳ مولا ای فتحِ باب اولی
در کوچه پس گذارت بابک۳ به بی شماران

پایاب بر مصائب بودی تو از اجانب
از بهرِ خاکِ ایران در حکم پاسداران

ایرانِ جاودان را شمسی دگر به تابید
زان رو که شهر یارت۳ چندی در آن سپاران

صراف همچو صائب ، بهزاد۳ با نقوشش
قطران و هم همامت در زمره ی کُباران

آن کسروی۳ چو واعظ۳ تاریخ سازِ فخرت
علامه با سه آیت۴ سرخیلِ خوش تباران

ستّار و باقر تو چون دیگران دلاور
بر حفظ خاک ایران از خاک ، لقمه خواران

اقبال۵ و بیگجه خانی خُنیاگرانِ عاشق
فرنامِ۳ باده بردست برتوده ی خُماران

بهرنگ۳ و باچه بانت۶ هردو نگین فرهنگ
هم ربعی از رشیدت۷ مفخر به طاق دوران

پسیان و باغبانت۳ چونانِ نخجوانی
با تربیت۳ درخشان چون مهر بر نهاران

بازار۷ باشکوهت میراث بر جهانست
در بخشِ کندوانت۷ اعجازِ زلف باران

در گوشه گاه غربت دریا تکیده غُربت
هر دم فغان بدارد از دست نابکاران

در مسجد کبودت۷ فیروزه جان گرفته
بر ارک۷ پر وقارت مبهوت قصر ساران

در ائل گلی زیبا۷ روحت شود مصفّا
هر دم به عشوه بینی کفتر سرِ چناران

در ساعتِ عمارت۷ هر خشت آیت فخر
در کوی و هر دیارت ، نقشی زیادگاران

آجیل و خشکبارت چون فرش بی بدیلست
آوازه ی سهندت۷ در گوش خوش سرایان

آوازِ عاشقانت۸ فرهنگِ جاودانی
در رقص بی مثالت طنّاز سرو ساران

خوراک بانوانت مقبول خاص و عامی
نامیست لعبتانت ، در جمع گل عذاران

اقلیم ماه و سالت بیرون زگفتمانست
اعجازی از طبیعت در دشت و کوهساران

بر کوه پایه هایت جنّت نموده حیرت
هم جنس با وقارت سبلان و ارسباران۹

ای خاکِ پاکِ نابت بر مولوی چو سُرمه
“گلشن” کجا تواند تو صیف تو قصاران

محمد رضا عطاری “گلشن”

۱- ثقه الاسلام
۲- شیخ محمد خیابانی
۳- شعرا، رجال و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی
۴- علامه طباطبائی ، علامه امینی و علامه جعفری
۵- اقبال آذز
۶- باغچه بان
۷- اماکن تاریخی و گردشگری
۸- هنرمندان محلی که ‏خود شاعرند و آهنگساز. می نوازند و می خوانند.
۹- به لحاظ وزن شعر حرفهای س و ر بدون فتحه تلفظ می شوند.

برچسب ها : , ,
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه