هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » فرهنگ » زبان و ادبیات » نگاهی به تاریخچه رسمیت زبان ترکی در ایران
12163 بازدید

نگاهی به تاریخچه رسمیت زبان ترکی در ایران

“نگاهی به تاریخچه رسمیت زبان ترکی در ایران”

(خلاصه مقاله ؛ چاپ شده در نشریه حیدربابا – نشریه اجتماعی، فرهنگی و هنری آذربایجانیهای مقیم کانادا)

زبان ترکی از سوی دولت های حاکم بر ایران به عنوان زبان رسمی آئین ها، مراسم و تبلیغات دینی دولتی نیز بکار رفته است. کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان دولتی دینی حتی پس از سقوط دولت قاجار و در اوان دوره پهلوی نیز ادامه داشته است.
زبان ترکی

زبان رسمی و یا دولتی، زبانی است که از سوی یک دولت بدان موقعیت قانونی ویژه ای مانند کاربرد در امور اداری، مجلس قانونگذاری، سیستم قضائی یک کشور و … اعطا شده باشد.
این تعریف هرچند مربوط به عصر حاضر است اما با دقت و صحت کافی می تواند در باره زبانهای دولتی در تاریخ نیز بکار برده شود. به گواهی هزاران سند و مدرک تاریخی، زبان ترکی اقلا در یک هزار سال اخیر – در برخی دوره ها به همراه فارسی و اغلب بدون آن – یکی از زبانهای رسمی و دولتی دولتهای تورکی حاکم بر اراضی ایران امروزی بوده و در صدور فرمانها، مکاتبات نهادهای گوناگون دولتی، انتشارات و اسناد و مدارک رسمی دولتی، دیپلماسی بین المللی و ارتباطات دیپلماتیک خارجی، مناسبات رسمی بین سران دولتها، چاپ اسکناس ها و ضرب سکه و … بکار رفته است. برخی از این دولت ها عبارتند از دولت بستام (ویستهام)، بنی ساج، سالاریان (کنگریان)، سیمجوریان، سبکری، قاراتگینی، غزنویان (سبک تکینی)، خوارزمشاهیان (انوش تکینی)، سلجوقیان کبیر، سلجوقیان خراسان، سلجوقیان کرمان (آل قاورد)، سلجوقیان اصفهان، سلجوقیان لرستان (برسقیان)، سلجوقیان همدان-آزربایجان، سلجوقیان عراق-آزربایجان، شوملا (شمله) افشار-عربستان (خوزستان)، قتلق خانیان کرمان (قاراخیتای)، آق سنقریان (احمد یلیان)، اتابکان آزربایجان (ایلدنیزیان)، آل پیشگین، اتابکان فارس (سالغوریان)، اتابکان یزد، ایلخانیان (هلاکوئیان)، جلایریان (ایلکانیان)، چوپانیان (آل سلدوز)، ارغون شاهیان، اینجوییان (آل مظفر)، تیموریان (کورکانیان)، تیموریان خراسان (دوغاتیموریان)، تیموریان اصفهان، شیروانشاهان (میرانشاهان)، قاراقویونلوها (بارانلوها)، آغ قویونلوها (بایندریه)، صفویه (قزلباشیه)، افشاریان، خانات آزربایجان (افشار-اورمیه، کنگرلو-ماکو، بیگلر بیگی-تبریز، بدیر اوغلو-اردبیل، دنبلی-خوی، شقاقی-سراب، گرگر، نمین، خیاو، قاراداغ، مراغه، …)، قاجاریان و حکومت ملی آزربایجان.
زبان ترکی ، زبان رسمی دربار، سلاطین و هئیت حاکمه:
مهمترین مصداق رسمی و دولتی بودن یک زبان، کاربرد آن از سوی هئیت حاکمه و در گذشته سلاطین و دربار است. در متون تاریخی بیشماری به کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان سلاطین و دربار و هئیت حاکمه در دوره اسلامی ایران و در برخی از موارد پیش از آن اشاره شده است.
این کاربرد به تنهائی برای اثبات رسمی بودن زبان ترکی در عهد این دولتها کافی است. در این دوره ها زبان کاری سلاطین و پادشاهان ترک، ترکی بوده است و بسیاری از آنها مانند سلطان سنجر اصلا فارسی نمی دانسته اند و یا مانند ناصرالدین شاه به سختی به آن تکلم می کرده اند.
نخستین نمونه حضور زبان ترکی به عنوان زبان رسمی و دولتی درباریان و شاهان در دربارهای دولتهای حاکم بر اراضی ایران مربوط به عهد دولت ساسانی و دوره هرمز چهارم ملقب به ترکزاد، نوه خاقان دولت گؤک تورک ایستمی خان می باشد و اوج آن مربوط به دوره صفوی است.
در دوره صفوی ترکی، زبان دولتی و رسمی این دولت بود. شاهان، سران دولت و افسران عالی رتبه نظامی قزلباشان در دربار و ارتش، چه در تبریز، چه در قزوین و چه در اصفهان به ترکی سخن می گفتند. دولت بکلی تحت حاکمیت ترکان قرار داشت و سران دولت همه ترک بودند.
آخرین نمونه ها مربوط به دوره قاجار است. در دوره قاجار نیز زبان ترکی، زبان دربار و سلاطین و ولیعهد و بنابر این زبانی رسمی و دولتی بود. ترکی که زبان آریستوکراسی و اعیان و اشراف تلقی می شد، مورد علاقه و توجه توده مردم غیر ترک نیز بود.
زبان ترکی ، زبان رسمی ارتش و نیروهای مسلح:
پس از دربار، نهاد دیگری که همواره بر حضور و کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان انحصاری آن در تاریخ دولتهای ترکی حاکم بر ایران اشاره می شود، ارتش و نیروهای مسلح است. زبان ترکی از دیر باز زبان ارتشهای ایران بوده است. مانند دربار، در این نیروهای مسلح و ارتش نیز کاربرد زبان ترکی منحصر به دوره بعد از اسلام و دوره حاکمیت ترکان بر ایران نبوده به پیش از آن و دولتهای غیر ترکی نیز بر می گردد.
از نخستین نمونه های کاربرد زبان ترکی در ارتش، نمونه پادشاه ساسانی بهرام گور فرزند یزدگرد یکم که در سال ۴۲۰ میلادی بر تخت پادشاهی نشست می باشد.
در تاریخ زین الاخبار یا تاریخ گردیزی که بیش از یک هزار سال قبل و در سال ۴۴۴ هجری قمری تألیف شده، چنین گفته می شود:
“بهرام گور به هر زبان سخن گفتی، به وقت چوگان زدن، پهلوی گفتی و اندر حربگاه، ترکی و اندر مجلس، با عامه دری گفتی، …”.
آخرین نمونه ها مربوط به دوره احمد شاه قاجار است. چنانچه سرلشگر عبدالله خان امیر طهماسبی فرمانده گارد قزاق محافظان احمدشاه و والی نظامی ایالت آذربایجان، نطق ها و گزارشات نظامی خود به پادشاه را به ترکی به عرض می رسانید.
زبان ترکی در مکاتبات دیپلماتیک خارجی:
زبان ترکی در دوره های گوناگون به عنوان زبان رسمی و دولتی در مکاتبات دیپلماتیک خارجی نیز به کار رفته است.
مشهورترین اینگونه مکاتبات، مکتوبات ترکی سلاطین صفوی به پادشاهان کشورهای اروپائی است که در موزه های گوناگون جهان نگهداری می شوند. از این دسته است نامه شاه تهماسب اول (١۵۷۶̵- ١۵٢۳) به امپراتور عثمانی سلطان سلیم (١۵۷٣- ١۵۶۶)، نامه صفی شاه اول صفوی (١۶۴٢- ١۶٢٨) به امپراتور اتریش و پادشاه مجارستان فردیناند دوم و نامه حسین شاه صفوی (١۷٢٢- ١۶٩۴) به دوک ساکسون و پادشاه لهستان فردریک اوگوست نعل شکن، هر سه به زبان ترکی آذربایجانی.
در این دوره برای نگارش دیوانی ترکی اداره و کارمندان ویژه ای اختصاص داده شده بود. زبان دولتی ترکی، فارغ از موقعیت جغرافیایی پایتخت امپراتوری ترکی ـ آذربایجانی صفوی، هم در آذربایجان (تبریز و قزوین) و هم در فارسستان (اصفهان) بکار می رفته است.
کاربرد رسمی زبان ترکی محدود به عرصه خاصی نبوده و دایره گسترده ای از احکام و فرامین و مکاتیب و مراسلات دیپلماتیک تا امان نامه را شامل می شده است.
طیف مخاطبان نه تنها شامل مقامات ایرانی و مردم ایران (که زبان ملی اکثرشان ترکی بود) و یا سلطان عثمانی و دیگر سلاطین تورک هم زبان و هم تبار و هم دین بوده، بلکه پادشاهان روسیه و مجارستان و اتریش و لهستان و … را نیز در بر می گرفته است.
زبان ترکی در روابط سیاسی خارجی:
در تاریخ دولتهای ترکی ایران، زبان ترکی به عنوان زبان رسمی در روابط سیاسی خارجی این دولتها نیز بکار رفته است. کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان رسمی سران دولتها و بویژه شاهان در روابط خارجی و دیدار با شاهان و سران دولتهای دیگر، نه تنها در همه دولتهای ترکی حاکم بر ایران دیده می شود، حتی در دوره دولت پهلوی نیز شایع بوده است. چنانچه رضاخان در دیدار رسمی با آتاترک طی سفر خود به ترکیه، به زبان ترکی سلیس صحبت کرده است.
همچنین در طول تاریخ، بسیاری از سفرای دولتهای ترکی ایران نیز صرفا زبان ترکی را که زبانی رسمی و دولتی بود می دانسته اند و در روابط خارجی بکار می بردند.
به عنوان مثال موسی بیگ سفیر شاه عباس صفوی در هند جز زبان ترکی نمی دانست.
محمد رضا بیگ سفیر ایران در پاریس (١٧١۵) نیز زبان فارسی را بلد نبود.
زبان ترکی در ثبت عهدنامه های بین دولتها:
کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان روابط خارجی، محدود به ارتباطات شفاهی نبوده بلکه عرصه دیپلماسی مکتوب و ثبت عهدنامه ها را نیز شامل می شده است. به عنوان مثال متن پیمان قصر شیرین منعقده با دولت عثمانی در سال ١۵٣٩ تنها به زبان ترکی نوشته شده است.
زبان ترکی، زبان رسمی در صدور فرامین داخلی:
یکی از مهمترین مصادیق کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان رسمی و دولتی در امور اداری، استفاده از آن در صدور فرامین داخلی است. نمونه های متعدد اینگونه فرامین ترکی در موزه ها و کتابخانه های جهان پراکنده است. به عنوان مثال فرمان شاه اسماعیل (١۵٢۴- ١۵٠٢) و امان نامه شاه عباس دوم صفوی (١۶۶۶- ١۶۴٢) به منوچهرخان بیگلربیگی شیروان، هر دو به زبان ترکی آذربایجانی.
سکه ها و اسکناسها، گواه دولتی بودن زبان ترکی در ایران:
از مهمترین عرصه های دولتی بودن زبان ترکی در تاریخ ایران، کاربرد آن در اسناد رسمی دولتی و در راس آنها سکه ها و اسکناسها است. نوشته های تورکی بسیار پیشتر از آنکه نخستین کلمات فارسی بر پولها ظاهر شوند، بر پولهای دولتهای تورکی و آذربایجانی حاکم بر اراضی ایران امروزی بکار رفته اند. کاربرد زبان فارسی بر سکه ها در اراضی ایران امروزی، پدیده ای نسبتا جدید بوده و مربوط به قرن شانزده در عصر صفویان و حمله اشرف افغان به فارسستان آنهم در فرم شعر است.
پیشتر از آن و بر خلاف زبان ترکی، زبان فارسی هرگز بر سکه ها بکار نرفته بود. قریب به تمام دولتهای تورکی حاکم بر آذربایجان و ایران امروزی، زبان، کلمات، عبارات و نوشته های تورکی را در پولها (سکه ها، اسکناس ها)، مهرها، طغراها، توقیعات، فرمانها، نامه ها و دیگر اسناد رسمی دولت خویش بکار برده اند.
خطوط بکار برده شده در ثبت این نوشتجات تورکی، عربی، اویغوری، چینی حتی رونیک گؤک تورک بوده است. به عنوان نمونه دور تا دور نخستین اسکناسها ویا چاوهای تورک عباراتی به خط تورکی ختائی و یا اویغوری درج شده است. بر سکه های سلسله های موغولی تورک، عباراتی تورکی مانند “قوتلوق بولسون” (مبارک باد) چاپ شده است.
بر سکه های چنگیزخان عبارت ترکی “قاآن العادیل، چنگیز خان ینگ یارلیغی” (حکم شاهنشاه عادل، چنگیز شاه) دیده می شود.
نمونه دیگر اسکناس چرمی نادرشاه افشار است که بر آن جمله کوتاه ترکی “دئمه گؤتور” نوشته شده بود.
جمهوری (حکومت ملی) آذربایجان تاسیس شده در سالهای جنگ جهانی دوم، نخستین دولت تورکی و آذربایجانی در ایران و آذربایجان جنوبی است که اسکناس های ملی و دیگر اسناد دولتی خود را منحصرا به زبان ترکی چاپ و نشر کرده است.
زبان ترکی ، زبان رسمی قورولتایها (مجالس مشورتی):
کاربرد زبان ترکی در قورولتایها، نهادهایی که معادل مجلسهای موسسین و شاید قانون گزاری معاصر اند، یکی دیگر از عرصه های کاربرد این زبان به عنوان زبانی رسمی و دولتی در ایران است.
اسناد و مدارک تاریخی موجود نشان می دهند که در همه قورولتایهای دولتهای ترکی حاکم بر ایران، زبان بکار برده شده زبان ترکی بوده است.
برجسته ترین نمونه، قورولتای موغان در دوره نادر شاه افشار است.
زبان رسمی این قورولتای ترکی بوده و خود نادرشاه نیز با همه مدعووین و مهمانان داخلی و خارجی، صرفا به ترکی صحبت کرده است.
زبان ترکی ، زبان یادمانهای تاریخی:  
یکی دیگر از مصادیق رسمی و دولتی بودن زبان ترکی در تاریخ ایران، کاربرد آن در یادمانهای تاریخی برپا شده توسط دولتهای ترکی حاکم بر ایران و سلاطین و مقامات این دول ترکی است.
دو نمونه مهم از اینگونه یادمانهای دولتی با متون ترکی، سردر حرم امام علی در نجف عراق و سنگ نوشته معروف به کتیبه نادری و یا کتیبه کلات در ایران است. این دو یادمان به امر نادرشاه افشار و با اشعار ترکی برپا گردیده اند.
زبان ترکی ، زبان رسمی نهاد دولتی ملک الشعرائی:
در گذشته ملک الشعرائی مقامی رسمی و دولتی بود و از سوی پادشاه اعطا می شد. زبانی که ملک الشعراها در سرودن اشعار خود از آن استفاده می کردند، زبان رسمی و دولتی دولت مذکور بوده و سروده های آنها نیز دارای ارج و منزلت اسناد رسمی بوده است.
زبان ترکی ـ در برخی مقاطع حتی به تنهائی ـ زبانی رسمی نهاد ملک الشعرائی در دولتهای ترکی بوده است. به عنوان نمونه در دوره شاه اسماعیل صفوی، حبیبی شاعر ترکی سرای معروف متولد برگشاد، ملک الشعرای دربار امپراتوری صفوی بود و شعری به فارسی از او در دست نیست.
این بدان معنی است که در عهد وی، ترکی یگانه زبان رسمی و دولتی دولت صفوی بوده است.
در برخی موارد نیز همزمان دو منصب ملک الشعرائی یکی برای ترکی و دیگری برای زبان دیگری مانند فارسی وجود داشته است.
به عنوان مثال تاثیر تبریزی، ملک الشعرای دوره شاه سلیمان و شاه سلطان حسین، دارای منصب ملک الشعرائی ترکی بوده است (از سروده های رسمی وی: قصیده ترکی در مدح شاه سلیمان الصفوی، قصیده ترکی به مناسبت جلوس به تخت شاه سلطان حسین الموسوی، ترجیع بند ترکی، مثنوی ترکی عید سروده شده به امر پادشاه، غزل ترکی به مناسبت تشریف فرمائی شاهزاده سلطان اکبر ایبن اورنگ زیب).
زبان ترکی ، در مراسم مذهبی دولتی:
زبان ترکی از سوی دولتهای حاکم بر ایران به عنوان زبان رسمی آئین ها، مراسم و تبلیغات دینی دولتی نیز بکار رفته است.
کاربرد زبان ترکی به عنوان زبان دولتی دینی حتی پس از سقوط دولت قاجار و در اوان دوره پهلوی نیز ادامه داشته است. چنانچه در منابع تاریخی شرکت رضاخان (سرادر سپه) در مراسم عزاداری عاشورا در مسجد ترکان (مسجد شیخ عبدالحسین) و خواندن نوحه ترکی توسط وی ثبت شده است.
برچسب ها :

تاکنون ۱۸ نظر ثبت شده است.

 1. من اوزوم تورکم ، ولی پارسی دیل ، آیری شی دی ، شهریار دَ ، شعرلرین چوخو پارسی دیل دی

  • من قبول نمیکنم تو تورکی چون اولندش زبان فارسی لحجه ۲۳ عربی هست دومندش تورک یه غیرتی داره که زبان مادریش رو که سومین زبان زنده دنیاست به هیچ زبانی نمیفروشه

   • زبان سوم دنیا رو اشتباه گفتی زبان اول دنیاست
    چهار میلیارد آدم تورک هستن
    حتی اسکیموها و سرخپوست های آمریکا رو هم شبکه ترکیه میگفت ترک بودند

 2. حیف تاریخ ۳۵ میلیون تورک ایران که با تعصب و نامردیه خیلیا تحریف شد تاریخی کهنی که نمنه اش شهر یری استان اردبیل با ۷ هزارسال قدمته که داره بدست عوامل طبیعی و بعضی نابخردان تخریب میشه حیف که ماله تورکهاست وگرنه مال لر یا کرد ویا فارس بود الان چندین میلیارد براش خرج شده بود و یکی از جاذبه های توریستی شده بود حیف…

  • از این شهرهای قدیمی زیا داریم که دارن مخروبه میشن
   ولی آذربایجانی ها همیشه این تفکر رو دارن که حقشون داره ضایع میشه

 3. (بسیاری از آنها مانند سلطان سنجر اصلا فارسی نمی دانسته اند و یا مانند ناصرالدین شاه به سختی به آن تکلم می کرده اند.) : سلطان سنجر ممکن است که انهم را بعید میدانم پس ناصر الدین شاه و فتعلیشاه به فارسی شعر هاش چیست نوه فتعلیشاه ایرج میرزا چرا یک بیت شعر ترکی ندارد . حالا خوبه اولین صدای ضبط شده ایران صدای مظفرالدین شاه است به فارسی خیلی هم روان حرف میزنه

  (زبان ترکی در ثبت عهدنامه های بین دولتها): عهد نامه گلستان و ترکمنچای شاهکار دولت ترک هم به ترکیست ایا ؟
  یا این نامه شاه طهماسب به سلطان سلیمان :
  پنج مرتبه به قصد ویرانی و خرابی این دیار با سیصد هزار لشکر متوجه شدی بی آن که با تو محاربه و مقاتله نماییم خود به خود شکست یافته به حال سگان عاجز و پریشان به صد هزار خواری و زاری برگشتی و فرار نمودی و قوت و قدرت نداشتی که پنج روز در جایی توقف نمایی یا یک قریه از قرای ملک به تصرف خود درآوری …. چون به سمع ساکنان آذربایجان رسید بر ریش تو خندیدند
  ویا این شعر: رومی آمد بر در تبریز از خود رید و رفت // ریده ریده از در تبریز واگردید و رفت
  من چون ترکی نمیدانم اگر کلمات زشت داشت غذر می خواهم

  ((به عنوان مثال موسی بیگ سفیر شاه عباس صفوی در هند جز زبان ترکی نمی دانسته
  محمد رضا بیگ سفیر ایران در پاریس (١٧١۵) نیز زبان فارسی را بلد نبود.)) : و این شد دلیل برای رسمی بودن زبان ترکی

  زبان ترکی، زبان رسمی در صدور فرامین داخلی: : حتما فرمان مشروطه هم ترکیست و یا ترکی به خط عربی که شبیه فارسی شده و یا ما ترجمه فارسیش را دیدیم
  فرمانهایی برای یکمشت گوسفند چران و میدانهای مال فروشی شده فرامین مهم حکومتی که تازه اگر راست باشد

  ((سکه ها و اسکناسها، گواه دولتی بودن زبان ترکی در ایران)):: حتما منظورتان سکه های ایلخانان است که یک کلمه اویغوری که خط اویغوری حاصل خط مانوی و سغدی است در بعضی ها وجود دارد با یک کلمه چینی و بقیه به خط فارسی و کلمات عربی به اقتضائ زمانی که شعار عربی بر روی سکه ها ضروری بوده

  ((نمونه دیگر اسکناس چرمی نادرشاه افشار است) : این اسکناس را یک نمونش را به ما نشان میدهی تا وارد کاتلوگ اسکناس های جهان کنیم به غیر از اسکناس مانندی که ظاهرا در زمان مغولان می خواستند چاپ کنند و نکردند اولین اسکناس های ایران در زمان ناصرالدین شاه با نوشته های فارسی و انگلیسی چاپ شده

  جمهوری (حکومت ملی) آذربایجان اسکناسه : اره این اسکناسها تنها اسکناس چاپ شده در ایران است به زبان ترکی است که به کاغذ معمولی و در چاپخانه معمولی چاپ شده که اصلا نمیتوان نام اسکناس روش گذاشت انهم با عجله و سرسری که فراموش کرده بودن رقم را به انگلیس هم بنویسند که بعدا بطور دستی اضافه کردند بصورت سوراخ کردن (حتما خودشان هم میدانستند پشیزی ارزش ندارد و یا در حال فرار به شوروی پشتیبال اذربایجان ملی حکومتین بودند ) در برخی از اللی تومان که نشان کمونیست هم وجود دارد نشان واقعی ملی حکومتین . حتما بقیه سکه ها هم که فرمودید به نوشته ترکی دارد از این گونه است . با تشکر از شما که خودتان با مثال مشخص کردید

  • مگه این مطلب گفت ترکی تنها زبان رسمی بوده؟؟ مغز شماها واقعا هنگه این مطلب میگه ترکی و فارسی هر دو رسمی بودن الان هم باید همین باشه نگفت که فارسی اصلا رسمیت نداشته ولی در دوره صفوی و افشار ترکی زبان اول بوده قبل از صفوی هم که مشخصه.

  • دست مریزاد واقعا خوب پاسخ دادین،بنده پدرم کورد و مادرم تورک هستن،اما واقعا دلیل این تعصبات مسخره و این حجم از دروغ و تصاحب شاخصه های فرهنگی و تاریخی ملتهای دیگه رو از طرف پانترکها درک نمیکنم،همشونم همینجوری هستن،از کشورم آذربایجان که اسمش و خیلی فاکتورهای دیگه رو از ما دزدیده تا ترکیه ،از طرفی اینهمه اسناد،نامه ها،اشعار ،فرمان نامه های از ادوار تاریخی ایران خصوصا صفوی و قاجار بزبان پارسیه نمیبینن،حتی اسم کشور در دوره صفوی و قاجار گویای همه چیزه،تا پارسال کلا تاریخ ایران رو کتمان میکردن الان ساسانی رو میگن تورک بودن،این حجم از نادانی و بلاهت و تنفر به غیر از طرف پانترکها رو فقط با نازیها میشه همتراز دونست وگرنه در تاریخ لنگه نداره،اما جدا حساب تورکهای ایران از پانترک جماعت خیلی جداست

 4. با سپاس از تلاش همت عالی که در شناساندن هویت تاریخی ترک زبانان همت نموده اید این کار ستودنیست انتقادات اهمیت کار را نشان می دهد.بزرگانی چون شهریار.هیئت.فرزانه.زهتاب . صدیق و…در زمان خودشان کارهشون دیده نشده ولی الان حتی شعر کوچک و چندبیتی زهتاب با مطلع«سو دیبدیر منه اول ده آنام آب کی یخ….»چقدر ورد زبانها شده و نوجوانان در دفاع از زبا و هویت خود بهره می برند.کاتون عالیست ممنون از شما

 5. والا ناصرالدین شاه دیوان به فارسی داره.حتی کتاب خاطراتش رو هم به فارسی نوشته. اینایی که شما اینجا نوشتید دیگه مغلطه نیست. رسما دروغه.

 6. اونی که گفت پارسی یه چیز دیگس اخه عمو برو یکم کتاب بخون ریشه ی ایران تورک هست و اونی که گفت حیف شهر یری دست تورک هاست داداش تورک ها از پس کاری که بر بیان انجام میدن اونجا دست ماست کل کشور دسا فارس هاست چی کار کردن ها
  هر چی مرد میشناسم ترکه لات بزرگ تهران نوچه ی لات کوچیکه ی تورک ها هست
  یاشاسین انا دیلی

 7. جهت گیری و دروغ سازی نویسنده واقعا خیلی هویداست،بنده پدرم کورد و مادرم تورک هستن،اما واقعا دلیل این تعصبات مسخره و این حجم از دروغ و تصاحب شاخصه های فرهنگی و تاریخی ملتهای دیگه رو از طرف پانترکها درک نمیکنم،همشونم همینجوری هستن،از کشورم آذربایجان که اسمش و خیلی فاکتورهای دیگه رو از ما دزدیده تا ترکیه ،از طرفی اینهمه اسناد،نامه ها،اشعار ،فرمان نامه های از ادوار تاریخی ایران خصوصا صفوی و قاجار بزبان پارسیه نمیبینن،حتی اسم کشور در دوره صفوی و قاجار گویای همه چیزه،تا پارسال کلا تاریخ ایران رو کتمان میکردن الان ساسانی رو میگن تورک بودن،این حجم از نادانی و بلاهت و تنفر به غیر از طرف پانترکها رو فقط با نازیها میشه همتراز دونست وگرنه در تاریخ لنگه نداره،اما جدا حساب تورکهای ایران از پانترک جماعت خیلی جداست،اینم اضافه کنم اگه یه مدت راجع به این زبان که الان بعنوان زبان رسمی و بانام پارسی وجود داره تحقیق و مطالعه کنید می‌بینید که تمام مردم ایران با هرزبان و نژادی در ایجادش نقش داشتن،چون زبانهایی که زیرمجموعه پهلوی باستان بودن پس از سقوط ساسانیان و در دوره اسلامی بعضاً خیلی باهم فاصله گرفته و متفاوت شدن،طوریکه برخی کلمات و قواعدشون باهم فرق داشت،ادیبان و اندیشمندان ایران از آذربایجان گرفته تا سیستان و ماورای خراسان و دیگر ولایات خیلی وقتها باهم مکاتبه و ملاقات میکردم تا بتونم کلمات و نکات و قواعدی که در یک زبان باقی مونده و در دیگری نمونده رو باهم به اشتراک بذارن و یادبگیرند،و نتیجه این تلاشهای هزاران ساله و هم اندیشی ها شد زبان پارسی امروزی که از قضا شکل و لهجه و گویش رسمیش تقریبا در هیچ شهری از ایران رواج ندارد که همین نشانه خوبی
  برای فراقومی و ملی بودن اون هست.درین زمینه دکتر جلال الذین کزازی که از قضا فارس هم نیست خیلی زیبا و علمی و منطقی بحثها و مقالات و نوشته هایی دارند اگر کسی مایل به مطالعه باشه

 8. چقدر دروغ و جعل کجا ساسانیان ترک بودند بعدشم شاهان ترک چاره ای جز پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی نداشتند چرا سلجوقیان حتی ابیات شاهنامه را بر دیوار قونیه حک کردند؟

 9. سلام ودرود بر نویسنده عزیز.آنچه فرمودی قسمتی میتواند درست باشد ولی آنچه در متن نهفته والقا میکند جز تعصب نژادی واختلاف افکنی بین ایرانیها نیست که نتیجه اش جز برادرکشی..زبان قراردادی هست برای فهم بیشتر دیدگاه.چه بسا شاید نسل های گذشته خودتان زبان دیگری داشتند زبان فارسی زبان قوم خاصی نیست زبان مشترک همه اقوام ایرانی بوده زبان وحدت ایرانیان هست از ترک ولر وکرد گرفته تا سیستان…

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه