باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » تاریخ » حکومت ها » حکومت های شناخته شده در تبریز
3447 بازدید

حکومت های شناخته شده در تبریز

حکومت های شناخته شده در تبریز

حکومت های شناخته شده

 

 

روادیان اول

شکل‌گیری: ۱۳۷ هجری‌شمسی / ۱۴۱ هجری‌قمری / ۷۵۸ میلادی

بنیانگذار: منصور عباسی

مدت حکومت: حدود ۱۳۸ سال

 

ساجیان

شکل‌گیری: ۲۷۱ هجری‌شمسی / ۲۷۹ هجری‌قمری / ۸۹۲ میلادی

بنیانگذار: معتمد عباسی

مدت حکومت: حدود ۵۱ سال

 

سالاریان

شکل‌گیری: ۳۲۰ هجری‌شمسی / ۳۳۰ هجری‌قمری / ۹۴۲ میلادی

بنیانگذار: سالار مرزبان بن محمد بن مسافر

مدت حکومت: حدود ۲۰ سال

 

روادیان دوم

شکل‌گیری: ۳۴۰ هجری‌شمسی / ۳۵۰ هجری‌قمری / ۹۶۱ میلادی

بنیانگذار: ابوالهیجا حسین روادی

مدت حکومت: حدود ۷۹ سال

 

سلجوقیان

شکل‌گیری: ۴۱۶ هجری‌شمسی / ۴۲۹ هجری‌قمری / ۱۰۳۷ میلادی

بنیانگذار: آلب ارسلان

مدت حکومت:  حدود ۴۱ سال

 

خوارزمشاهیان

شکل‌گیری: ۴۵۶ هجری‌شمسی / ۴۷۰ هجری‌قمری / ۱۰۷۷ میلادی

بنیانگذار: سلطان محمد خوارزمشاه

مدت حکومت: حدود ۱۶۵ سال

 

اتابکان آذربایجان (آتایی‌لر)

شکل‌گیری: ۵۵۲ هجری‌شمسی / ۵۶۸ هجری‌قمری / ۱۱۷۳ میلادی

بنیانگذار: احمره الدین محمد جهان پهلوان

مدت حکومت: حدود ۹۶ سال

 

ایلخانان مغول

شکل‌گیری: ۶۳۵ هجری‌شمسی / ۷۵۴ هجری‌قمری / ۱۲۵۶ میلادی

بنیانگذار: هلاکوخان مغول

مدت حکومت: حدود ۱۰۱ سال

 

چوپانیان

شکل‌گیری: ۷۱۴ هجری‌شمسی / ۷۳۶ هجری‌قمری / ۱۳۳۵ میلادی

بنیانگذار: شیخ حسن

مدت حکومت: حدود ۲۲ سال

 

جلایریان

شکل‌گیری: ۷۱۴ هجری‌شمسی / ۷۳۶ هجری‌قمری / ۱۳۳۵ میلادی

بنیانگذار: شیخ حسن بزرگ

مدت حکومت: حدود ۹۶ سال

 

تیموریان

شکل‌گیری: ۷۴۹ هجری‌شمسی / ۷۷۱ هجری‌قمری / ۱۳۷۰ میلادی

بنیانگذار: تیمور گورکانی

مدت حکومت: حدود ۳۷ سال

 

ترکمانان

شکل‌گیری: ۷۸۵ هجری‌شمسی / ۸۰۸ هجری‌قمری / ۱۴۰۶ میلادی

بنیانگذار: قره قویونلوها

مدت حکومت: حدود ۱۰۲ سال

 

صفویان

شکل‌گیری: ۸۷۹ هجری‌شمسی / ۹۰۷ هجری‌قمری / ۱۵۰۱ میلادی

بنیانگذار: شاه اسماعیل اول

مدت حکومت: حدود ۲۴۱ سال

 

افشاریان

شکل‌گیری: ۱۱۱۵ هجری‌شمسی / ۱۱۴۸ هجری‌قمری / ۱۷۳۶ میلادی

بنیانگذار: نادرقلی میرزا

مدت حکومت: حدود ۱۵ سال

 

زندیان

شکل‌گیری: ۱۱۲۹ هجری‌شمسی / ۱۱۶۳ هجری‌قمری / ۱۷۵۰ میلادی

بنیانگذار: کریمخان زند

مدت حکومت: حدود ۴۵ سال

 

قاجاریان

شکل‌گیری: ۱۱۷۵ هجری‌شمسی / ۱۲۱۱ هجری‌قمری / ۱۷۹۶ میلادی

بنیانگذار: آقامحمدخان

مدت حکومت: حدود ۱۲۹ سال

 

پهلوی

شکل‌گیری: ۱۳۰۴ هجری‌شمسی / ۱۳۴۳ هجری‌قمری / ۱۹۲۵ میلادی

بنیانگذار: رضاخان

مدت حکومت: حدود ۵۴ سال

 

دولت موقت

شکل‌گیری: ۱۳۵۷ هجری‌شمسی / ۱۳۹۹ هجری‌قمری / ۱۹۷۹ میلادی

بنیانگذار: روح‌الله موسوی خمینی

مدت حکومت: حدود ۱ سال

 

جمهوری اسلامی

شکل‌گیری: ۱۳۵۸ هجری‌شمسی / ۱۴۰۰ هجری‌قمری / ۱۹۸۰ میلادی

بنیانگذار: روح‌الله موسوی خمینی

مدت حکومت: ادامه دارد

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه