کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » تاریخ » وقایع » تصاویری از مشروطه خواهی در تبریز
3023 بازدید

تصاویری از مشروطه خواهی در تبریز

تبریز و مشروطه خواهی

[تصویر: n00085989-r-b-000.jpg]

آغاز قیام در تبریز

[تصویر: n00085989-r-b-006.jpg]

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

[تصویر: n00085989-r-b-001.jpg]

تهیه غذا برای متحصنین سفارت انگلیس

[تصویر: n00085989-r-b-002.jpg]

ستارخان و باقرخان سردار و سالار ملی

[تصویر: n00085989-r-b-003.jpg]

تشییع پیکر یکی از مجاهدین

[تصویر: n00085989-r-b-004.jpg]

نیروهای مجاهد تحت فرمان ستارخان

[تصویر: n00085989-r-b-005.jpg]

زندانیان نیروهای مشروطه خواه

[تصویر: n00085989-r-b-007.jpg]

سیاح محلاتی که خود نیز در شمار گرفتاران این دوران بوده است در خاطرات خود نوشته است:
«به حبسیان، جز دو قرص نان و خیار زرد چیزی نمی دادند».
زندانیان نیروهای مشروطه خواه

[تصویر: n00085989-r-b-008.jpg]

این زندانی نوشته :«رنگها از آفتاب سیاه شده موها دراز گردیده، شکل و قیافه ها تغییر نموده، با آن وضع عکس انداخته به استبدادیان هدیه می کردند. »

[تصویر: n00085989-r-b-009.jpg]

سید حسن تقی زاده نماینده مجلس از تبریز و سید حسن شریف زاده که توسط عباسعلی آهنگر و سه تن دیگر در تبریز با گلوله کشته شد.
اجتماع مشترک مشروطه‌خواهان مسلح با علما

[تصویر: n00085989-r-b-010.jpg]

اجتماع مشترک مشروطه‌خواهان مسلح با علما در شهر اصفهان؛ این عکس پس از خلع ظل‌السلطان حاکم اصفهان توسط مشروطه‌ خواهان گرفته شده است.
آقا سید عبدالله بهبهانی

[تصویر: n00085989-r-b-011.jpg]

ورود ستارخان و باقرخان به تهران از دروازه گمرک

[تصویر: n00085989-r-b-012.jpg]

ستارخان و فرزند خردسال وی یدالله ستاری

[تصویر: n00085989-r-b-013.jpg]

وقتی پاختیانوف، کنسول روس به ستارخان پیشنهاد کرد که بیرقِ کنسولخانه را به سردرِ خانه اش بزند تا در امانِ دولت روس باشد و از آن گذشته نویدِ سمت قراسورانی آذربایجان را به او داد: ستار جمله ای گفت که در تاریخ ماند: « ژنرال کنسول، من می خواهم که هفت دولت به زیر بیرقِ دولت ایران بیایند، من زیر بیرقِ بیگانه نرم».
مجاهدین مشروطه

[تصویر: n00085989-r-b-014.jpg]

باسکرویل (معلم آمریکایی مدرسه جمهوریان پروتستانت) از طرفداران و کشته‌شدگان انقلاب مشروطه در تبریز
سلطان ستاری، دختر ستارخان

[تصویر: n00085989-r-b-015.jpg]

فرمان مشروطه به امضا مظفرالدین شاه

[تصویر: n00085989-r-b-016.jpg]

مظفرالدین شاه در روز افتتاح مجلس شورای ملی

[تصویر: n00085989-r-b-017.jpg]

با حضور شاه در کاخ گلستان گشایش یافت و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ ه. ق.) پنجاه و یک اصل قانون اساسی به امضای شاه رسید.
هیات همراه فرمان مشروطه

[تصویر: n00085989-r-b-018.jpg]

صدراعظم و وزراء هیئت تجار که دست خط مشروطه را به مجلس آورده اند.
نمایندگان اولین دوره مجلس ملی

[تصویر: n00085989-r-b-019.jpg]

حبیب الله خان عکاسباشی : «روز گذشته هم جناب رییس مجلس امر و مقرر فرمود که عکسی از وکلاء مجلس مرتباً گرفته شود. لهذا به هزار زحمت، عکس تمام وکلاء را در یک صفحه مرتباً گنجانیده، عکس انداخته اند».
سردر اولین مجلس ملی ایران

[تصویر: n00085989-r-b-020.jpg]

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه