آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » تاریخ » دیرینه » ویژگیهای تبریز » تبریز ، شهر موزه ها و روایتگر دیرینه
3641 بازدید

تبریز ، شهر موزه ها و روایتگر دیرینه

شهر موزه ها تبریز را می توان شهر موزه های ایران دانست؛ شهری که به تنهایی بیش از ۲۰ موزه متنوع را در معرض دید همگان قرار داده است.

این شهر کهن با داشتن پنج بار تجربه پایتخت بودن در سلسله های مختلف، آثار و بناهای تاریخی و موزه های غنی فراوانی دارد که هر کدام گوشه ای از تاریخ این بخش از سرزمین ایران را به نمایش گذاشته است.

شهر موزه ها

شهر تبریز به دلیل شهرت و تمدن بالا و همچنین متاثر از انتخاب شدن به عنوان پایتخت ایران زمین در  سلسله حکومت های مختلف و نیز تبدیل شهر به مقر ولیعهد نشینی در دوران قاجار، خانه ها و ابنیه های قدیمی بسیار زیبا و متنوعی را دارا می باشد و این فرصت مغتنمی است  برای تبدیل این اماکن به موزه های متنوع برای بازگویی تاریخ گذشتگان ایم دیار کهن

موزه های تب‍ری‍ز ن‍م‍‍اد ش‍ک‍وه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ پ‍‍ای‍ت‍خ‍ت‌ ق‍دی‍م‌ ‌ای‍ر‌ان‌ در زم‍‍ان‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ی‌ ش‍ش‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ‌از ح‍ک‍وم‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ و ی‍‍اد‌آور ‌ع‍ظم‍ت‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ در دور‌ان‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌اس‍ت‌ که ع‍لاوه‌ ب‍رگ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌غ‍ن‍‍ی‌ خ‍ود، ‌ه‍ری‍ک‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ رو‌ای‍ت‍گ‍ر ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌ای‍ر‌ان‌ در دو ق‍رن‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ و ح‍ک‍‍ای‍ت‌ گ‍ر چ‍گ‍ون‍گ‍‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ن‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ق‍‍اف‍ل‍ه‌ ت‍م‍دن‌ م‍درن‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍ن‍د.

اسامی تعدادی از موزه های تبریز به قرار زیر است:

 • موزه ارامنه
 • موزه ادبی استاد شهریار
 • موزه مشروطه
 • موزه شهر و شهرداری
 • موزه آذربایجان
 • موزه استاد بهتونی
 • موزه تاریخ طبیعی تبریز
 • موزه سفال
 • موزه سنجش
 • موزه شهدای ۲۷ دی دانشگاه تبریز
 • موزه شهرداری تبریز
 • موزه عصر آهن
 • موزه فوتبال آذربایجان
 • موزه قاجار
 • موزه قرآن و کتابت
 • موزه کاریکاتور
 • موزه محرم
برچسب ها :

تاکنون ۲ نظر ثبت شده است.

 1. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون
  تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه