تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » مراکز شهری » مراکز خدماتی » معرفی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تبریز
10444 بازدید

معرفی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تبریز

 اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی

      تأمین اجتماعی

امنیت فردی و اجتماعی و جستجوی بی وقفه آن، همواره یکی از خصوصیات ذاتی بشر بوده است. شیوه های تأمین امنیت از دیرباز تا کنون دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده است. مردم پیوسته کوشیده اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامدهای ناگوار مانند حوادث و سوانح، بیماریها و دیگر خطرات مصون دارند. شواهد تاریخی نشان میدهد که اغلب بروز این بحرانها بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگواری را بر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان بر جای می گذارد.
در این راستا سازمان تأمین اجتماعی به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب آرامش خاطر و عزت نفس در افراد، می تواند نقش به سزائی در حمایت از مردم در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید. به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی، از آن نه تنها به عنوان ابزار و بستر توسعه بلکه به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار نام می برند.
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است و در سطح استان استان آذربایجانشرقی با ٢۴ شعبه اصلی، ۵ شعبه اقماری، ۶ واحد  کارگزاری رسمی، دو بیمارستان و ١٢ درمانگاه محقق می گردد.
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:
حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و …

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شامل  ۶۶۵ هزار بیمه اصلی  که با احتساب افراد تبعی بیش از دو میلیون نفر بالغ بر ۵٣ درصد جمعیت استان را شامل می گردد.
همچنین افراد مستمری بگیر این استان بیش ١۴١هزار نفر و با احتساب افراد تحت تکفل بالغ بر ٢۵٠ هزار نفر می باشد.

تعداد کارگاههای فعال تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان قریب به ۵۴ هزار واحد فعال و نیمه فعال  است که بر اساس نوع مالکیت و نحوه اداره به دو دسته کارگاههای دولتی و غیردولتی تقسیم می گردد.

معرفی شعب تبریز


تأمین اجتماعیاداره کل استان

بلوار استاد شهریار، ٣۵ متری گلکار

تلفن: ٣٣٢٨٩٧۶٠

نمابر: ٣٢٨٢٧٧٨٣

کدپستی: ۵١۵۶٩۴٧٣۶۴

 

 

شعبه ١ تبریز (شهیدبالازاده)

خیابان فارابی، چای کنار، نرسیده به زیرگذر آبرسانی

تلفن: ۴-٣٣٣۶۴٨٠١

نمابر: ٣٣٣۶۴٨٠٠

کدپستی: ۵١۵۴٧١٣٨۴۴

شعبه ٢ تبریز (شهید خانپور)

خیابان علامه امینی، کوچه باغ، قطران جدید

تلفن: ٩-٣٢٨١٨١٢۶

نمابر: ٣٢٨١٨١۵٣، ٣٢٨٠٢۶٧٠

کدپستی: ۵١٨٣۶٩٣۴٨٣

 

شعبه ٣ تبریز (شهداء تبریز)

خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه آبراسان، جنب کلینیک شیخ الرئیس

تلفن: ٣٣٣۵٠۵۵۶، ٣٣٣۴٨۴٠١

نمابر: ٣٣٣۴٧٠٢۴

کدپستی: ۵١۶۵۶٣٨۴۵۶

 

شعبه ۴ تبریز

چهارراه آبرسانی، جنب سازمان محیط زیست

تلفن: ٣٣۵٠۵۵٨٣، ۴-٣٣٣۴۴۶۴٢

نمابر: ٣٣٣۴٩۵٨٠

کدپستی: ۵۱۶۲۹۷۶۴۴۱

 

شعبه ۵ تبریز

بلوار استاد شهریار، ٣۵ متری گلکار، جنب اداره کل تامین اجتماعی

تلفن: ٧٠-٣٣٢٨٩٧۶۶

نمابر: ٣٣٢٨٩٧٧٨

کدپستی: ۵١۵۶٩۴٧٣۶۴

 

شعبه ۶ تبریز (شهید علیرضا اشرفی لاله) 

چهارراه ابوریحان، میدان منظریه، جنب مجتمع تجاری سهندیه

تلفن: ٣۴٧۵٣۴١۴

نمابر: ۳۴۷۵۳۴۰۰

کدپستی: ۵١۴٧٨٧٨٨٨٣

تاکنون ۲ نظر ثبت شده است.

  1. باسلام
    لطفاً شعب شهرستانهای استان هم معرفی فرمائید.
    با تشکر و تقدیر از زحماتتان

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه