سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » تاریخ » اولین ها » اولین کارخانه اسلحه سازی ایران در تبریز
8154 بازدید

اولین کارخانه اسلحه سازی ایران در تبریز

اولین کارخانه اسلحه سازی ایران

اسلحه سازی

زمانی که تبریز دارالسلطنه حکومت قاجار بود اقدامات قابل توجهی در شهر اتفاق افتاد که یکی از اقدامات مهم ایجاد امکانات تولید اسلحه بود.

حدود سال ۱۱۷۷ هجری‌شمسی عباس میرزا (نائب السلطنه) در ادامه اصلاحات خود اقدام به تاسیس کارخانه اسلحه سازی در محل اقامت خود (تبریز) کرد.

در نیمه اول قرن ۱۳ هجری، پس از آنکه ۴ هزار قبضه اسلحه انگلیسی وارد تبریز شد، عباس میرزا مقرر نمود تا ترتیبی اتخاذ شود که همان اسلحه در تبریز ساخته شود.

در اندک زمان ممکن این دستور عملی شد و ۲۰ هزار قبضه اسلحه تولید گردید و به تدریج گسترش آن به ساخت سایر ادوات نظامی کشیده شد.

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه